Onroerend Goed en Wonen: 09 november 2011 Veel inwoners nieuwsgierig naar bestemmingsplan Elshof-Zuid in Anna Paulowna

Veel belangstelling was er voor het bestemmingsplan Elshof-Zuid. Tijdens de inloopmiddag en -avond op maandag 7 november 2011 lieten veel mensen zich informeren over het bestemmingsplan Elshof-Zuid.

Er was een hoge opkomst en er werden veel vragen gesteld. Ook kwamen er op- en aanmerkingen. De gemeente hoopt dat omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden voldoende duidelijkheid hebben gekregen over de plannen.

Nogmaals wijzen wij erop dat het 'Voorontwerp bestemmingsplan Elshof-Zuid' tot 1 december 2011 ter inzage ligt. Tot die datum kunt u een inspraakreactie indienen. U kunt de stukken inzien op het gemeentekantoor of digitaal via de website www.annapaulowna.nl (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl