Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 09 november 2011 Wooncompagnie herijkt haar ondernemingsplan

Wooncompagnie heeft haar ondernemingsplan "Thuis in de kern 2009 - 2012" herijkt. Aanleiding daarvan zijn de resultaten van recent woningmarktonderzoek, de EU-Beschikking en de gewijzigde en toekomstige wetgeving. De herijkingssessies hebben geresulteerd in een aangepaste versie van het ondernemingsplan.

Het ondernemingsplan van Wooncompagnie, dat in hoofdlijnen nog steeds voldoet, is op bepaalde punten aangescherpt. Ook zijn ambities bijgesteld. Het herijkte ondernemingsplan richt zich nog steeds op dezelfde vier thema's: Maatschappelijk Presteren, Duurzaam Investeren, Innovatief Ondernemen en Organisatie.

Samen maatschappelijk ondernemen

Als het om maatschappelijk presteren gaat, vindt een accentverschuiving plaats van kwantiteit naar kwaliteit. Wooncompagnie wil liever minder maatschappelijke projecten, maar met een hoger rendement. "We zullen op het gebied van maatschappelijk vastgoed wat terughoudender zijn," vertelt directeur-bestuurder John Hendriks van Wooncompagnie. "En wat we op dat gebied gaan ondernemen, doen we graag samen met andere partijen."

Kwaliteit gaat voor kwantiteit

Bij duurzaam investeren wordt komende jaren het accent verlegd van sloop en nieuwbouw naar onderhoud en renovatie. Voor wat betreft de omvang van de totale woningportefeuille geldt eveneens: kwaliteit gaat voor kwantiteit. De doelstellingen op het gebied van energie en milieu blijven onveranderd.

Innovatief ondernemen wordt steeds meer "creatief ondernemen", stelt Hendriks: Wij zijn nieuwsgierig, alert en blijven zoeken naar andere wegen. We leggen nieuwe verbanden en willen zo onze doelen bereiken."

Woningbezit stimuleren

Wooncompagnie focust zich de komende jaren uiteraard op de lagere inkomens. Maar ook de lagere middeninkomens hebben aandacht. Voor deze groep (met een jaarinkomen van € 33.614 tot € 43.000) wil de corporatie een deel van de huurwoningen bestemmen en het woningbezit stimuleren. Dat laatste gebeurt via de aantrekkelijke Koopgarant-regeling en mogelijk met de Startersrenteregeling; een financieringsconstructie die vooral interessant is voor wie op termijn inkomensgroei verwacht. Voor wat betreft de organisatie blijven de meeste thema's onveranderd van kracht.

In 2012 wordt het ondernemingsplan 2013 - 2016 opgezet, dat vanaf 2013 van kracht is en waarbij wederom de stakeholders nauw worden betrokken. (Bron: Wooncompagnie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl