Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 06 maart 2012 Verkoop erfpacht grond Staatsbosbeheer op Texel

Binnenkort begint de verkoop van Staatsbosbeheergrond aan de erfpachters die de grond waar hun gebouwen opstaan mogen en willen kopen. Twee weken geleden hebben wij deze erfpachters een brief geschreven waarin is beschreven dat het Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf (RVOB) dit voor Staatsbosbeheer gaat uitvoeren. Naar aanleiding van deze brief heeft een aantal erfpachters schriftelijk gereageerd met een aantal vragen en opmerkingen over het inschakelen van het RVOB.

Prijstoets

Staatsbosbeheer is bij verkoop van gronden wettelijk verplicht om een prijstoets te laten uitvoeren door de minister van Financiën. De minister van Financiën toetst op basis van regels volgens de Comptabiliteitswet. Deze regels schrijven voor dat overdracht van grond allen kan tegen marktconforme prijzen.

Staatsbosbeheer heeft het RVOB opdracht gegeven de grondwaarde vast te stellen.

Inschakeling van het RVOB voorkomt dubbel werk. De prijstoets die het RVOB anders nog had moeten uitvoeren, kan nu integraal plaatsvinden.

Hoe werkt dit?

Het RVOB is een onafhankelijke partij, onderdeel van het ministerie van Financiën, die werkt volgens de geldende wet- en regelgeving waar ook Staatsbosbeheer zich aan moet houden. Het RVOB waardeert volgens een taxatie-instructie voor de verkoop erfpachtgronden. Deze is opgesteld door de RVOB voor de verkoop van erfpachtgronden op de Wadden. De taxatie-instructie is conform de Rijkslijn en geeft de manier weer waarop het RVOB ook erfpachtgronden van de Staat op de Waddeneilanden waardeert.

Waardering

De waardering zal op een objectieve, onafhankelijke en zorgvuldige wijze tussen de erfpachters en het RVOB tot stand komen. Binnenkort neemt het RVOB contact met de erfpachters die grond mogen kopen om een afspraak voor de taxatie te maken. De erfpachters krijgen hierbij van het RVOB informatie over de verdere gang van zaken. Er is gelegenheid om de RVOB te informeren over wat naar mening van de erfpachter van invloed is op de taxatie. Daarna krijgen de erfpachters de mogelijkheid om opmerkingen te maken over het taxatierapport. Op basis van de taxatie door het RVOB ontvangt de erfpachter van het RVOB een officieel aanbod, waarin staat onder welke voorwaarden en voor welke prijs de grond gekocht kan worden. Staatsbosbeheer informeert de erfpachter die willen kunnen kiezen tussen kopen en blijven erfpachten informatie over de mogelijkheden die de nieuwe erfpachtvoorwaarden en het overgangsbeleid bieden bij voortzetting van de erfpachtrelatie. (Bron: Staatsbosbeheer Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl