Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 18 mei 2012 Presentatie concept gebiedsvisie Sint Maartenszee op woensdag 30 mei 2012

Op woensdag 30 mei 2012 presenteert de gemeente Zijpe het concept van de gebiedsvisie Sint Maartenszee. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Schagerbrug, van 19:30 – 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) en wordt verzorgd door Miranda Reitsma, projectleider van de gebiedsvisie van bureau Reitsma Stedebouw, stedebouwkundig bureau Urban Synergy en bureau 1:1 Stadslandschappen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Miranda Reitsma geeft een toelichting op totstandkoming van de conceptvisie en zal de visie presenteren. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Achtergrond

In januari 2012 is in opdracht van de raad van de gemeente Zijpe gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor Sint Maartenszee. In Sint Maartenszee spelen tal van ontwikkelingen, vooral in de recreatieve sfeer. Het 4ha-gebied is na jaren nog steeds niet geheel ontwikkeld en er zijn voor meerdere locaties initiatieven ingediend. Binnen de gemeente Zijpe is een ruim aanbod aan campings en bungalowparken. Er is relatief veel verouderd aanbod, waardoor de kwaliteit van de accommodaties achterblijft terwijl de bezoekers steeds hogere eisen stellen. Dit vergroot de kans op illegale bewoning van de recreatieparken. Zijpe is weinig onderscheidend ten opzichte van de buurgemeenten of andere kustgemeenten in Nederland, terwijl de bezoekers steeds meer ‘last minute’ en op ‘beleving’ boeken. Dit verzwakt alles bij elkaar de concurrentiepositie.

Om dit tij te keren wordt in de gebiedsvisie de mogelijkheid voor versterking van de bestaande parken en uitbreiding van de verblijfsrecreatie in Sint Maartenszee aangegeven. In de gebiedsvisie worden de ruimtelijke ontwikkelingen voor Sint Maartenszee en het omringende landschap in hun onderlinge samenhang geschetst. De gebiedsvisie plaatst de ontwikkelingen in een ruimer landschappelijk kader en geeft richting aan ontwikkelingen en bestaande initiatieven.

Om de gebiedsvisie op te stellen is een interviewronde gehouden met de ondernemers die concrete plannen hebben ingediend bij de gemeente. Daarnaast is met de Stichting Toerisme Sint Maartenszee gesproken en met twee betrokken agrarische bedrijven uit het gebied. In een tweetal workshops zijn de uitkomsten van de interviews aan hen teruggekoppeld en is oriënterend gesproken over de toekomst van het gebied. In een derde workshop zijn de stakeholders uit de omgeving erbij betrokken en medewerkers van het waterschap, de Kamer van Koophandel, het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord en de provincie. Daar zijn de ideeën over een nieuw profiel en imago verkend en is gevraagd naar mogelijke betrokkenheid van de stakeholders bij de ontwikkeling van het gebied.

Dit is verwerkt in de concept-gebiedsvisie. Meer informatie leest u op www.zijpe.nl

Aanmelden

Voor een goede voorbereiding van de bijeenkomst willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Wilt u zo vriendelijk zijn u aan te melden als u aanwezig wilt zijn? Dit kan via de ambtelijke projectleider van de gemeente Marjolein Delis, of via (0224) 574 132. (Bron: Gemeente Zijpe)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl