Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 20 juli 2012 Aanpassing regels huisvesting arbeidsmigranten in Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de mogelijkheden voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten aanpassen.

Dat volgt uit de discussienota over dit onderwerp die door Gedeputeerde Staten op 17 juli 2012 is vrijgegeven voor consultatie. Na het zomerreces zullen GS de plannen bespreken met de Statencommissie. GS willen de komende maanden in dialoog met gemeenten en andere betrokken organisaties de koers aanscherpen.

Tegelijkertijd wordt nader onderzocht hoe de regels en voorwaarden juridisch kunnen worden vormgegeven. Het definitieve beleid wordt naar verwachting vóór het einde van het jaar vastgesteld.

In het streefbeeld van de nota stellen GS dat ze vooral maatwerk willen bieden.

Juist omdat de problemen niet bij slechts één oplossing zijn gebaat. Primair blijft het uitgangspunt dat de behoefte aan huisvesting binnen bestaand bebouwd gebied wordt opgevangen. Hierdoor blijft het landschap gevrijwaard van bebouwing. Daarnaast willen GS de ruimtelijke-ordeningsregels aanpassen om ook daarbuiten mogelijkheden te scheppen. Op dit moment zijn permanente voorzieningen voor tijdelijke arbeidskrachten in het buitengebied niet toegestaan. De provincie wil dat het mogelijk wordt om bijvoorbeeld leegstaande schuren op een boerenerf om te bouwen voor de huisvesting van de eigen tijdelijke werknemers. Voor nieuw op te richten grootschalige logiesvoorzieningen moet er volgens de provincie wel een scheiding zijn van werk en bed. Die logiesvoorzieningen moeten wat de provincie betreft binnen de bebouwde omgeving worden neergezet. In alle gevallen geldt dat de spelregels en voorwaarden nog nader moeten worden ingevuld. Een voorbeeld daarvan is ook de handhaving, die een verantwoordelijkheid is van gemeenten.

Draagvlak

Gedeputeerde Joke Geldhof is tevreden over deze eerste stap. 'We hebben de afgelopen maanden samen met gemeenten en andere organisaties gesproken en werkbezoeken gebracht aan voorbeeldprojecten en -locaties. Het heeft ons geholpen in het bepalen van het streefbeeld en we hebben gemerkt dat er draagvlak is voor onze koers. Nu moeten we concretiseren en komen tot sluitende afspraken die niet alleen kloppen maar ook werken. Daar hebben we, in overleg met gemeenten en betrokken organisaties, de komende maanden voor nodig.'

Tekort aan huisvesting

Een goede huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, met name uit Midden- en Oost-Europa, is al langer een probleem. De agrarische sector in de Greenports Aalsmeer en Noord-Holland Noord geeft aan dat de inzet van tijdelijke arbeidsmigranten van essentieel belang is voor de economische ontwikkeling van de regio's. Overigens is dit niet de enige sector waarin arbeidsmigranten werkzaam zijn. Ook in bijvoorbeeld de bouw, zorg en logistiek zijn arbeidsmigranten aan de slag. Er is een chronisch tekort aan passende huisvesting voor arbeidsmigranten die voor een periode van korter dan 3 jaar in Nederland verblijven. Daarnaast is er in sommige gevallen sprake van onacceptabele situaties in te krappe woningen en kan de overconcentratie van grote groepen tijdelijke krachten zorgen voor overlast in woonwijken. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl