Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 11 december 2012 Evaluatie Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) Noord-Holland

Het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit voor ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied is en blijft ook onder de spoedwet WRO een kerntaak voor de provincie Noord-Holland. Plannen zullen dan ook altijd getoetst worden.

Voor de lichtere gevallen zal zich dit in de toekomst beperken tot een ambtelijk advies aan Gedeputeerde Staten. Voor de zwaardere plannen met impact wordt nog advies aan de ARO gevraagd.

De ARO is in 2010 geïnstalleerd als onafhankelijke commissie die adviseert over ruimtelijke kwaliteit bij stedelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied als nut en noodzaak zijn aangetoond en een oplossing binnen bestaand bebouwd gebied onmogelijk is. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de ARO geëvalueerd zou worden.

Evaluatie

De evaluatie ARO is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau en Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het onderzoek. Uit de evaluatie blijkt dat er zowel intern als extern voor- en nadelen gezien worden aan de ARO.

De bijdrage die de ARO levert aan de ruimtelijke kwaliteit kan vanwege het vroege evaluatiemoment nog moeilijk worden vastgesteld, hoewel een aantal geïnterviewden aangeeft al wel verbeteringen te zien.

Vervolg ARO

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten nu voor de ARO aan te passen om het draagvlak onder alle belanghebbenden te vergroten, de snelheid en efficiëntie te vergroten (geen advies meer op plannen met weinig impact) en het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit meer in eigen hand te houden. Dit betekent dat de externe deskundigheid van de ARO behouden blijft, maar dat zij alleen nog zullen adviseren over zwaardere plannen. Daarnaast krijgt de ARO naast de ambtelijke secretaris ook een ambtelijk voorzitter, waarmee de ARO intern verankerd wordt.

Om de nieuwe werkwijze van de ARO door te kunnen voeren is een wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie nodig. Gedeputeerde Staten zullen hiervoor een voorstel aan Provinciale Staten doen. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl