Onroerend Goed en Wonen: 07 januari 2013 Reijer Baas projectdirecteur nieuwbouw stadhuis Den Helder

Met ingang van 1 januari 2013 is de heer Reijer Baas gestart als projectdirecteur nieuwbouw stadhuis. Hij wordt in Den Helder verantwoordelijk voor alle aspecten rondom de nieuwbouw, van ontwerp en burgerparticipatie tot en met de aanbesteding. De heer Baas heeft veel ervaring als project- en programmamanager. Hij was verantwoordelijk voor het project Inverdan van de gemeente Zaanstad en daarbinnen projectmanager van de nieuwbouw van het stadhuis.

Sinds het raadsbesluit van 29 oktober 2012 is prioriteit gegeven aan de opbouw van de projectorganisatie. Ook in deze fase ligt de nadruk op zorgvuldig onderzoek naar de consequenties van alle onderdelen van het raadsbesluit en de daarbij behorende moties. Prioriteit heeft de advisering ten aanzien van de mogelijkheden van burgerparticipatie en risicobeheersing (respectievelijk de punten 8 en 9 van het raadsbesluit). In maart 2013 volgt inzicht in het vervolg van het planproces, de planning en de beslismomenten. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl