Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 22 januari 2013 Wooncompagnie past investeringsplannen aan

De nieuwe meerjarenbegroting van Wooncompagnie is aangepast. Daarin is het voor de komende vijf jaar geplande investeringsvolume met 25% verlaagd. Het omvat nog altijd 150 miljoen euro: wij blijven ook de komende jaren investeren in verbetering en vernieuwing van ons woningbezit.

Aanleiding

De teruggang in investeringen kent meerdere redenen. De voornaamste aanleiding is de verhuurderheffing uit het regeerakkoord van kabinet Rutte II. Wij gaan jaarlijkse een heffing betalen en die loopt op tot 12 miljoen euro in 2017.

Blijven investeren in onderhoud

Wij blijven ons inspannen voor betaalbare huren en willen de verhuurderheffing niet volledig op onze huurders verhalen. Tevens blijven we investeren in het onderhoud van onze woningen. Als gevolg daarvan zullen , zeker op termijn, onze investeringen in o.a. nieuwbouw lager worden dan door ons en door onze partners gewenst.

Lagere opbrengsten uit verkopen

De veranderende omstandigheden op de woningmarkt vormen een bijkomende aanleiding. Wooncompagnie rekent voorzichtigheidshalve met lagere opbrengsten uit de verkoop van huurwoningen. Het aantal verkopen zal in 2013 naar verwachting teruglopen. Als verkoop minder geld opbrengt, kan er minder worden geïnvesteerd.

Onze uitgangspunten

Wij hanteren een aantal volkshuisvestelijke uitgangspunten om binnen de investeringsvoornemens prioriteiten te stellen en de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Uiteraard worden ook praktische zaken meegewogen, zoals: in welke fase is de planontwikkeling, zijn er al verplichtingen aangegaan, worden andere partijen benadeeld, zijn de plannen financieel gezond? Bedrijfslasten verlagen

Overigens blijven we ook de bedrijfslasten verder verlagen, zodat alle beschikbare middelen worden ingezet waarvoor ze zijn bedoeld: namelijk het bouwen en beheren van sociale betaalbare huurwoningen. Zo werken we aan een blijvend financieel gezonde organisatie.

Zorgwekkend

De aanpassingen in onze voornemens zorgen voor gemengde gevoelens. We zijn er trots op dat we de maatregelen uit het Regeerakkoord als een betrouwbare corporatie kunnen beantwoorden. We schuiven de rekening niet zomaar door naar onze huurders en gaan niet terug in dienstverlening en onderhoud. Toch overheersen de zorgen. Doorvoering van de Kabinetsplannen zorgt voor forse lastenverzwaring bij huurders en brengt de betaalbaarheid in het geding.

Investeringen in nieuwbouw nemen af en ingrepen in de leefbaarheid komen te vervallen. Dat alles zet de kwaliteit van de lokale sociale verhuur onder grote druk. (Bron: Wooncompagnie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl