Onroerend Goed en Wonen: 08 februari 2013 Verkenner transformatorstation gekozen

Op initiatief van de meerderheid van de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft het college van B&W gevolg gegeven aan de opdracht op zoek te gaan naar een onafhankelijk verkenner inzake de locatiekeuze en de landschappelijke inpassing van het transformatorstation.

Het college heeft gehoord dat de fractievoorzitters de heer prof. dr R.J. (Roel) In 't Veld hebben benaderd om deze opdracht uit te voeren. De heer In 't Veld heeft deze opdracht inmiddels aanvaard. (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl