Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 15 februari 2013 Provincie Noord-Holland vraagt aanpassing bestemmingsplan buitengebied Texel

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vragen de gemeente Texel haar ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied op onderdelen aan te passen.

Het ontwerpplan raakt diverse provinciale belangen. Zo voorziet het plan onder andere in de mogelijkheid om 'zonneakkers' te realiseren als agrarische nevenactiviteit tot een maximum van 10 ha. Ook geeft het de mogelijkheid het vliegveld op Texel uit te bereiden in noordelijke richting, zonder dat nut en noodzaak daarvoor is aangetoond.

Het ontwerp-bestemmingsplan van Texel heeft betrekking op het hele buitengebied.

De zienswijzen betreffen naast de genoemde onderwerpen ook de regels met betrekking tot de huisvesting van seizoenarbeiders, de as- en tiphoogte van windturbines en de wijzigingsbevoegdheden van agrarisch naar agrarisch-loonbedrijf.

Zonne-energie

Het plan voorziet in de mogelijkheid om 'zonneakkers' te realiseren als een agrarische nevenactiviteit. Het gaat hierbij om een maximum van 10 ha in het gehele buitengebied en een maximale bouwhoogte van 2,5 meter. Zonne-energie in deze omvang ziet de provincie niet als een agrarische activiteit. Het betreft geen voorziening om in de eigen energie behoefte te voorzien maar betreft de levering aan het net. De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie brengt vooralsnog mee dat de zonneakkers moeten worden aangemerkt als verstedelijking.

De provincie heeft weliswaar een positieve grondhouding aangaande duurzame vormen van energie, maar de gemeente heeft niet inzichtelijk gemaakt dat aan de afwijkingsregels wordt voldaan.

Uitbreiding vliegveld Texel

De concept-planregels maken het mogelijk om het vliegveld op Texel uit te breiden in noordelijk richting. Hiervoor maakt het plan het mogelijk om het bouwblok uit te breiden tot 10.000 m2. Nut en noodzaak en ruimtelijke kwaliteit is daarvoor niet aangetoond. De gemeente heeft ook hier niet inzichtelijk gemaakt dat aan de afwijkingsregels kan worden voldaan. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl