Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 15 februari 2013 Geharmoniseerde tarieven onroerende zaakbelasting (OZB) 2013 vastgesteld voor Schagen

De gemeenteraad van Schagen heeft op 29 januari 2013 de tarieven voor de onroerende zaakbelasting vastgesteld. De tarieven van de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe zijn geharmoniseerd om te komen tot de tarieven van de nieuwe gemeente Schagen. In de Wet algemene regels herinrichting (Wet Arhi) is bepaald dat de tarieven terugwerkende kracht hebben tot 1 januari 2013. Dit betekent dat de tarieven die op 29 januari 2013 zijn vastgesteld geldig zijn vanaf 1 januari 2013.

De aanslagen voor de onroerendezaakbelastingen worden berekend naar een percentage (het tarief) van de WOZ-waarde. Bij de berekening van het tarief is rekening gehouden met:

Daarnaast is bij de berekening van de tarieven rekening gehouden met een compensatie voor de wegenheffing. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft een groot deel van de buitenwegen van de voormalige gemeenten Schagen en Zijpe in beheer. Vorig jaar ontvingen de inwoners en bedrijven van deze gemeenten hiervoor een aanslag van het HHNK. Vanaf dit jaar ontvangen zij deze aanslag niet meer. De gemeente heeft met het HHNK een overeenkomst gesloten waarbij is afgesproken dat deze aanslag wordt opgelegd aan de gemeente. Alle inwoners en bedrijven in de nieuwe gemeente Schagen ontvangen dus vanaf 2013 geen aanslag (meer) voor het wegenbeheer.

Voor de inwoners en bedrijven van de voormalige gemeente Schagen en Zijpe betekent dit dat zij een hogere OZB-aanslag krijgen, maar een lagere aanslag waterschapsbelasting. Voor de inwoners en bedrijven van de voormalige gemeente Harenkarspel betekent de harmonisatie een verhoging van de OZB. De aanslag waterschapsbelasting blijft voor hen gelijk, omdat zij geen wegenheffing betaalden. Voor alle inwoners en bedrijven van de nieuwe gemeente Schagen gelden dezelfde tarieven. De aanslagen liggen eind maart 2013 bij u in de bus.

Een overzicht tarieven is te vinden op www.schagen.nl (Bron: Gemeente Schagen)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl