Onroerend Goed en Wonen: 08 maart 2013 Beenkomst Deltaprogramma Maandag 11 maart 2013, Den Burg

Het Deltaprogramma ontwikkelt strategieën voor de lange termijn, waarmee het land beschermd kan worden tegen hoog water en waarmee de zoetwatervoorziening op peil gehouden kan worden.

Wat is gezien de klimaatsverandering en zeespiegelstijging de komende 50 tot 100 jaar nodig voor Texel? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Hoe werkt het (zand)systeem van Wadden en Noordzee? Hoeveel zandsuppleties zijn er nodig of wenselijk om Texel op economisch, cultureel, historisch en ecologisch perspectief voldoende mogelijkheden te geven? Veel informatie en mogelijkheid tot vragen en discussie met de opstellers van het Deltaprogramma. Iedereen is van harte welkom.

Datum: Maandag 11 maart
Tijd: 19.30 - 22.30 uur
Locatie: Gemeentehuis in Den Burg. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl