Onroerend Goed en Wonen: 11 maart 2013 Inloopavond bestemmingsplannen voor de brede scholen in Burgerbrug en Sint Maartensbrug op 18 maart 2013

Op maandagavond 18 maart 2013 organiseert de gemeente Schagen een inloopbij-eenkomst over de bestemmingsplannen voor de brede scholen in Burgerbrug en Sint Maartensbrug. De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 19.00 uur en 21.00 uur in het dorpshuis De Uitkijk, Maarten Breetstraat 1 te St. Maartensbrug.

Tijdens deze periode kunnen geïnteresseerden binnenlopen om de bestemmingsplannen te raadplegen en vragen stellen over onder meer de planologische procedure en het inrichtingsplan. Een brede school is een multifunctionele voorziening. Naast de basisschool is er ook ruimte voor een peuterspeelzaal en kunnen ruimtes worden gebruikt voor buurtgerich-te activiteiten. In de brede school in Burgerbrug wordt ook een hobbyruimte gereali-seerd. Naast de scholen is er ook beperkte ruimte voor de uitgifte van bouwkavels. Met de opbrengst hiervan kan de gemeente de peuterspeelzalen, de hobbyruimte en de inrichting van de omgeving financieren. (Bron: Gemeente Schagen)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl