Onroerend Goed en Wonen: 22 maart 2013 Hollands Kroon stelt onderhoudsniveau openbaar groen vast

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon is genoodzaakt om voor 2013 het onderhoudsniveau voor het openbaar groen te verlagen.

Dit is het gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen die de gemeenteraad in de programmabegroting voor 2013 vaststelden.

Wat merken onze inwoners ervan?

De inwoners van Hollands kroon kunnen merken dat het gazon minder netjes wordt gemaaid, dat de beplanting minder wordt gesnoeid en dat er vaker chemische onkruidbestrijding wordt toegepast (i.p.v. schoffelen). Het gemiddelde beeld van het openbaar groen zal in woonkernen en op bedrijventerreinen iets dalen ten opzichte van voorgaande jaren. Het beeld op bijzondere terreinen, zoals de centra van de grotere woonkernen, blijft zoveel mogelijk gehandhaafd.

Kwaliteitswaaier

In de kwaliteitswaaier openbare ruimte zijn de verschillende kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte in woord en beeld toegelicht. Hieronder leest u met welke niveaus u globaal rekening kunt houden voor het openbaar groen in 2013.

De kwaliteitswaaier vindt u op www.hollandskroon.nl

(Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl