Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 04 april 2013 Wijziging structuurvisie Noord-Holland voor huisvesting tijdelijke arbeidskrachten

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben definitief ingestemd met een wijziging van de structuurvisie die de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten bij agrarische bedrijven in het buitengebied mogelijk moet maken.

Eind 2012 stemde het College al in met een conceptwijziging, die de afgelopen weken ter inzage heeft gelegen. Op de conceptwijziging is uiteindelijk slechts van de gemeente Texel nog een zienswijze binnengekomen, met het verzoek de huisvestingsmogelijkheden ook van toepassing te verklaren op tijdelijk personeel bij strandpaviljoens. Volgens GS zijn er voor die categorie medewerkers echter voldoende andere opvangmogelijkheden, bijvoorbeeld op campings of binnen het bestaand bebouwd gebied.

In de loop van 2012 heeft gedeputeerde Joke Geldhof namens de provincie veel gesproken met vertegenwoordigers uit de sector, belangenorganisaties, de statencommissies Mobiliteit & Wonen en Ruimte & Milieu en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast bracht ze voor de best passende oplossing een aantal werkbezoeken aan de regio. Daarbij onderstreepte ze herhaaldelijk het grote belang van seizoensarbeiders in de agrarische sector, maar ook dat de provincie van mening blijft dat het landelijk gebied moet worden ontzien.

Gemeenten hebben hierbij een verantwoordelijkheid om toe te zien op nadere aspecten van de huisvesting zoals brandveiligheid, hygiëne en openbare orde en veiligheid.

LTO Noord is erg tevreden met het proces en de gekozen route. Voorzitter Siemen Ruiter: "Het is een proces dat we gezamenlijk hebben gevolgd en waarbij LTO de gelegenheid heeft gekregen om de belangen van agrariërs naar voren te brengen.

We zijn zeer content met het behaalde resultaat omdat dit duidelijk voorziet in een behoefte bij onze leden."

De wijziging wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Als die op 6 mei akkoord gaan met het voorstel van GS kan de wijziging vrijwel direct daarna van kracht worden. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl