Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 08 april 2013 Positief Rondetafelgesprek raad over accommodatiebeleid gemeente Hollands Kroon

Donderdagavond 4 april 2013 zijn fractievertegenwoordigers uit de raad met een aantal belanghebbenden in gesprek gegaan over de kaders van het accommodatiebeleid voor Hollands Kroon.

De kadernota wordt waarschijnlijk in juni 2013 in de raad behandeld.

Voor deze beeldvormende bijeenkomst van de raad waren betrokkenen bij de vier deelgebieden welzijn, binnensport, buitensport en onderwijs uitgenodigd. Met de raadsleden bespraken zij de effecten van drie geschetste scenario's, die te maken hebben met een mogelijke verschuiving naar meer zelfredzaamheid, faciliteren van activiteiten in plaats van gebouwen en aanpassing van schaalgrootte.

Constructieve bijeenkomst

Het Rondetafelgesprek accommodatiebeleid in het gemeentehuis was openbaar. Naast de genodigden waren ruim twintig belangstellenden als toehoorder aanwezig op de publieke tribune. De voorzitter, de heer J. Pankras (raadslid), was verheugd over de constructieve wisselwerking tussen raadsleden en belanghebbenden. "De belangenorganisaties hebben vanavond de politiek waardevolle informatie meegegeven over hun beeld van de toekomst, het begrip dat er iets veranderen moet, maar daartegenover ook de angst die daarmee gepaard gaat kenbaar gemaakt.

Kort samengevat was het een waardevolle avond voor onze samenleving en de leefbaarheid in Hollands Kroon."

Accommodatiebeleid: stap voor stap

Zoals eerder is aangegeven wordt het accommodatiebeleid transparant en stap voor stap met raadpleging van belanghebbenden uit het veld opgesteld. Het project ging van start met een openbare bijeenkomst op 25 september 2012. In het laatste kwartaal van datzelfde jaar zijn er elf kernconsultaties gehouden, gevolgd door vijf extra verdiepingsbijeenkomsten begin 2013. Op 25 februari 2013 is de tussenstand van het project in een openbare bijeenkomst teruggekoppeld. Het college heeft nu de taak om in mei 2013 een besluit te nemen over het advies aan de raad. Loopt alles volgens planning dan behandelt de raad de kadernota in juni 2013. (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl