Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 19 april 2013 Hollands Kroon wil duidelijkheid over woonbehoefte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon doet onderzoek naar de woonbehoefte in de gemeente.

De resultaten leveren waardevolle input op voor een woonvisie en een woningbouwprogramma. Het onderzoek vormt zo de eerste stap op weg naar heldere keuzes en kaders over bouwen en wonen in Hollands Kroon.

Duidelijkheid

Voor de fusie tot Hollands Kroon had elke voormalige gemeente eigen kaders over bouwen en wonen. Op basis daarvan maakten inwoners, ondernemers en instellingen plannen. Intussen veranderde het economisch klimaat drastisch en verschenen ook nieuwe regionale kaders. Daardoor ontstond onduidelijkheid over de haalbaarheid en wenselijkheid van woningbouwplannen binnen Hollands Kroon. Met het woonbehoefteonderzoek wil gemeente Hollands Kroon in kaart brengen welke behoeften er op dit moment, onder de huidige omstandigheden, en voor de toekomst liggen bij verschillende doelgroepen. Ook bekijkt Hollands Kroon welke bestaande kaders gelden, bijvoorbeeld vanuit de provincie.

Na het onderzoek

Nadat het onderzoek de behoefte in kaart heeft gebracht bij onder andere woonconsumenten, zorginstellingen, woningbouwverenigingen en bouwbedrijven, legt het college van Hollands Kroon de gemeenteraad concrete keuzes en acties voor.

De gemeenteraad geeft dan aan hoe Hollands Kroon vormt geeft aan vraaggestuurd bouwen, hoe de woningmarkt het beste gestimuleerd kan worden en welke middelen daarvoor beschikbaar zijn. Daarnaast stemt Hollands Kroon de plannen regionaal af. Veel plannen worden gefaseerd en gedoseerd uitgevoerd.

Woonvisie en woningbouwprogramma

De keuzes worden vastgelegd in een woonvisie en een woningbouwprogramma. Deze documenten vormen weer bouwstenen voor een kwalitatief regionaal woningbouwprogramma voor de kop van de provincie Noord-Holland (Schagen, Texel, Den Helder, Hollands Kroon).

Het college verwacht de resultaten van het woonbehoefteonderzoek voor het zomerreces. (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl