Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 24 april 2013 Participatietraject Waddenpoort Den Oever gestart

Woensdagavond 16 april 2013 is gemeente Holland Kroon samen met een groep inwoners van Den Oever gestart met de voorbereiding van een participatietraject over Waddenpoort Den Oever (voorheen Masterplan Historische Haven Den Oever).

Deze inwoners hebben zich tijdens de informatiebijeenkomst over project op 27 maart 2013 voor participatie aangemeld omdat zij nauwer bij het project willen worden betrokken. Daarom is 16 april 2013 met hen gesproken over de beste manier om inwoners bij deelprojecten van Waddenpoort Den Oever te betrekken.

Proces

De gemeenteraad besluit op 25 april 2013 of zij instemmen met het koersdocument Waddenpoort Den Oever. Bij instemming kan de verdere uitwerking van het project en de bijbehorende deelprojecten direct van start gaan. Bij deze uitwerking wordt de bewonersgroep via een participatietraject betrokken. Daarbij wordt per deelproject bekeken hoe dit traject wordt ingevuld en met welke inwoners. Elk uitgewerkt deelproject wordt dan weer ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Deelproject coupure

Het eerste deelproject dat wordt uitgewerkt is de locatiekeuze voor de nieuwe coupure in de dijk. Als gevolg van de dijkverhoging die het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat uitvoeren in Den Oever, moet de huidige coupure worden vervangen door een nieuwe. Over de beste locatie voor de nieuwe coupure is nog discussie. De gemeenteraad moet hier uiterlijk in juni 2013 een keuze in maken, zodat het hoogheemraadschap de locatie kan verwerken in de procedure voor de dijkverhoging die in juli 2013 wordt opgestart. Als de raad op 25 april 2013 instemt met het koersdocument volgt op 26 april 2013 direct een vervolgbijeenkomst met de bewonersgroep en een afvaardiging van het bedrijfsleven. Het onderwerp van deze bijeenkomst is de locatie van de coupure. Hierbij worden zoveel mogelijk argumenten voor de twee mogelijke locaties verzameld. Deze worden verwerkt in twee scenario's waaruit het college in mei 2013 een voorkeur kiest die aan de raad wordt voorgelegd.

Oproep

De bewonersgroep wil graag namens zoveel mogelijk inwoners van Den Over met de gemeente spreken. Als u uw mening aan de bewonersgroep kenbaar willen maken, dan kunt u via de gemeente de contactgegevens opvragen van de huidige bewonersgroep. U kunt dan zelf contact met hen leggen om uw betrokkenheid kenbaar te maken. Deze contactgegevens kunt u opvragen bij Cora Buirma via 088-3215000. (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl