Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 21 mei 2013 Onderzoeken naar kosten en ruimte binnenstedelijk bouwen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft opdracht gegeven voor 2 onderzoeken die moeten bijdragen aan de kennis over de mogelijkheden voor woningbouw.

Het eerste onderzoek is gericht op de werkelijke ruimte die binnenstedelijk (Binnen Bestaand Bebouwd Gebied, BBG) nog aanwezig is voor woningbouw. Dat kan gaan over braakliggende terreinen, maar ook over transformatie van bijvoorbeeld bestaande bedrijventerreinen of kantoorlocaties. Deze opdracht is aan onderzoeksbureau RIGO gegund.

Het tweede onderzoek moet meer inzicht bieden in het werkelijk verschil in kosten tussen binnenstedelijk bouwen en het bouwen in de polder. Daarvoor worden grondexploitaties van recent gerealiseerde en lopende projecten geïnventariseerd en geanalyseerd. Dat wordt breder bekeken dan de directe investeringskosten op een project. Deze opdracht is gegund aan een combinatie van Decisio en EIB.

Uiteindelijk moeten de bevindingen verwerkt worden in een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). Volgens planning worden de onderzoeken in juli afgerond en vervolgens aangeboden aan Gedeputeerde Staten (GS).

Met de resultaten van deze onderzoeken, in combinatie met het vorig jaar afgeronde onderzoek vraaggestuurd bouwen, gebruikt de provincie bij de invulling van haar rol als woningbouwregisseur. De resultaten van het onderzoek worden ook gebruikt om de door GS gevraagde stimuleringsmaatregel binnenstedelijk woningbouw nader in te vullen.

Contactpersoon: Joop Slangen (ruimtelijke onderzoek) tel: 0235143322, Hommo Hamster (kostenonderzoek) of tel: 0235143549 (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl