Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 30 mei 2013 College Hollands Kroon stemt in met Kwaliteitsplan Openbare Ruimte

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Het plan laat zien welke kwaliteit de verschillende locaties en onderdelen binnen Hollands Kroon krijgen.

In het kwaliteitsplan is er een keuze gemaakt tussen drie ambitieniveaus:

Openbare ruimte

De openbare ruimte bestaat uit gebieden waar bewoners en bezoekers van Hollands Kroon vrij gebruik van kunnen maken. Zoals wegen, trottoirs, fietspaden, openbaar groen en water. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen locaties (bv. woonkernen en buitengebied) en onderdelen (verharding en groen).

Themabijeenkomst

In september 2012 hebben de raadsleden informatie ontvangen over het kwaliteitsplan en aangegeven welke locaties en onderdelen zij belangrijk vinden voor Hollands Kroon. Deze gegevens zijn, samen met de uitkomsten van het inwonersbelevingsonderzoek, zoveel mogelijk meegenomen bij het bepalen van het uiteindelijke ambitieniveau.

Besluit

Het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte wordt naar verwachting na de zomer ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Organisatie

Het college van burgemeester en wethouders werkt aan een visie en uitvoeringsplan hoe Hollands Kroon de kwaliteit in de openbare ruimte praktisch, duurzaam en toekomstbestendig organiseert. (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl