Onroerend Goed en Wonen: 05 juni 2013 College Den Helder akkoord met verbouwing Fort Kijkduin

Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van Fort Kijkduin in Huisduinen.

Het gaat om het herstellen van de verdwenen bastions, het afmaken van het voorplein, het realiseren van een aantal hotelkamers plus een restaurant bij de entree en het plaatsen van een 'berlinerwand' in het fort.

Opdrachtgever stichting Stelling Den Helder wil hiermee het fort een functie geven die toekomstbestendig is. Het college vindt deze ontwikkeling een positieve aanvulling voor de stad, zowel voor de inwoners als voor de toeristen.

Omdat Fort Kijkduin een rijksmonument is heeft de gemeente - overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - de aanvraag ter advisering voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Die heeft positief geadviseerd. De RCE, wettelijk aangewezen als een deskundig adviseur op dit gebied, is van mening dat de verbouwing geen onevenredige inbreuk pleegt op het monument. Ook de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) heeft positief geadviseerd op de aanvraag.

De stichting Menno van Coehoorn heeft een zienswijze ingediend op de conceptvergunning. De stichting vindt dat de verbouwing het monument onevenredige aantast. Het college deelt deze mening niet en houdt vast aan het advies van de RCE. Daarom heeft het college besloten de zienswijze ongegrond te verklaren en de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl