Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 11 juni 2013 College Hollands Kroon zet belangrijke stap in toekomst accommodatiebeleid

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft ingestemd met de kadernota Accommodatiebeleid 'Vertrouwen op eigen kracht en verantwoordelijkheid'. Een belangrijke stap binnen het project accommodatiebeleid. In het stuk staan de kaders omschreven voor een toekomstbestendig accommodatiebeleid.

Het college stelt de gemeenteraad voor de kadernota Accommodatiebeleid vast te stellen op basis van een voorkeursvariant. Deze variant houdt in dat gemeente eigendom en beheer overdraagt aan verenigingen, instellingen en besturen. Eigen verantwoordelijkheid en versterking van de zelfredzaamheid van de inwoners van Hollands Kroon staat in deze variant centraal.

Eenheid aanbrengen

Hollands Kroon is een gemeente met 22 kernen en heeft een veelheid aan voorzieningen en accommodaties. Denk aan dorpshuizen en ontmoetingsruimten, buitensportcomplexen, sporthallen, zwembaden, scholen en gemeentelijke gebouwen.

Door de fusie is er een groot verschil in de manier waarop accommodaties in stand worden gehouden. Het is belangrijk dat hier eenheid in wordt aangebracht.

De nota geeft de kaders aan voor het antwoord op de vraag 'Waarom worden welke accommodaties hoe in stand gehouden'. In de kadernota is per onderdeel - welzijn, binnensport, buitensport, onderwijs en overig- een voorkeursvariant opgenomen. Naast de voorkeursvariant worden per onderdeel twee alternatieven genoemd. De voorkeursvariant gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en het overdragen van eigendom en beheer.

Trends, bevolkingskrimp en bezuinigingen

In de kadernota wordt een beeld geschetst van de toekomstige ontwikkelingen van Hollands Kroon die van invloed zijn op de accommodaties. Daarbij spelen drie onderwerpen een belangrijke rol: demografische ontwikkelingen, toenemende individualisering en verdere digitalisering. Daarnaast speelt de geografische spreiding en inwonersverdeling in Hollands Kroon een rol. Ook de toenemende druk op de gemeentelijke financiën kan niet los worden gezien van het accommodatiebeleid.

Maatschappelijke behoeften

De geformuleerde kaders moeten er uiteindelijk toe leiden dat in de toekomst afscheid genomen wordt van overbodig geworden accommodaties en dat andere accommodaties volledig of deels worden overgedragen aan verenigingen, instellingen en besturen. Daarbij rekening houdend met de maatschappelijke behoeften. Dit laatste kan ook betekenen dat accommodaties worden uitgebreid met activiteiten. Tegenover dit alles staat dat initiatieven en activiteiten vanuit de gemeenschap die de sociale cohesie, leefbaarheid en ontmoeting in het dorp versterken door de gemeente worden beloond.

Besluitvorming raad

De kadernota wordt waarschijnlijk in juni 2013 door de gemeenteraad behandeld.

Het college stelt de raad voor de kadernota vast te stellen op basis van een voorkeursvariant. Er zijn alternatieve kaders. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten over de voorgelegde varianten. Na de besluitvorming van de raad worden de gekozen kaders per onderdeel uitgewerkt. De gemeente blijft in gesprek met belanghebbende partijen, waaronder gebruikers en beheerders van de accommodaties.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl