Onroerend Goed en Wonen: 11 juni 2013 Jaarverslag Welstandszorg Noord-Holland (WZNH) 2012 gereed

wznh jaarverslag 2012 De jaarverslagen Welstandszorg per gemeente over 2012 zijn gereed. Ook het jaarverslag WZNH over 2012 is gereed. Eea is te downloaden via www.wznh.nu.Inhoud

 1. Ontwikkelingen in de organisatie
  • Algemene ontwikkelingen
  • bestuur en organisatie
  • commissieleden
  • Adviescommissies ruimtelijke kwaliteit
  • Erfgoedcommissie
  • commissie voor Second opinions
  • Supervisoren en Q-teamdeelnames
  • bijzondere bijeenkomsten en activiteiten
 2. Kengetallen en financieel resultaat
  • Accountantsverklaring
  • De WZNH-organisatie en het advieswerk in cijfers
  • financi?le kengetallen, baten en lasten
  • Vermogensoverzicht
  • overzicht van baten en lasten
  • Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

(bron: Welstandszorg Noord-Holland, WZNH)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl