Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 12 juni 2013 Bevindingen verkenner transformatorstation 't Veld beschikbaar

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Op initiatief van de meerderheid van de gemeenteraad van Hollands Kroon gaf de burgemeester in februari 2013 gevolg aan de opdracht een onafhankelijk verkenner aan te stellen rond de locatiekeuze en de landschappelijke inpassing van een nieuw transformatorstation. Tennet en Liander dienden hiervoor in 2011 gezamenlijk een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De burgemeester heeft namens de gemeenteraad, na afstemming met de fractievoorzitters, de heer In 't Veld aanzocht als verkenner. Voordat de heer In 't Veld het rapport overhandigde aan de burgemeester, die het op zijn beurt aan de gemeenteraad ter beschikking stelde, heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met betrokken inwoners waarbij het rapport werd toegelicht.

Iedere raadsfractie kan de rapportage betrekken bij de formulering van een zienswijze over het onderwerp in de vergadering van 19 juni 2013. De zienswijzen die de raadsfracties in de vergadering geven betrekt het college bij de besluitvorming over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een nieuw transformatorstation. De bouw van het 150/20kV transformatorstation is een cruciale schakel in de vervanging en opwaardering van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland.

U vindt het rapport van dhr. In 't Veld in de online raadsagenda van 19 juni, onder nummer 5 op www.hollandskroon.nl

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit dossier? Kijk dan op www.hollandskroon.nl bij ontwikkelen > nieuw transformatorstation

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl