Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 14 juni 2013 Platform31: Oproep nieuwe projecten huisvesten arbeidsmigranten

Platform31 zoekt nieuwe experimentpartners die zich bezig houden met de huisvesting van arbeidsmigranten. In 2011 is de SEV|Platform31 gestart met vijf projecten die verschillende vormen van huisvesting onderzoeken en uitvoeren. Er wordt steeds beter en steeds actiever gewerkt aan meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten, maar er moet nog veel gebeuren. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( BZK ) Platform31 de aanvullende opdracht gegeven om de huisvesting van arbeidsmigranten verder te versnellen en meer kennis op te halen en te verspreiden.

platform31 logo

3 thema's, 30 experimenten

In het nieuwe experiment 'Versnellen huisvesting arbeidsmigranten' zoeken we minimaal 15 tot maximaal 30 experimentpartners die een huisvestingsproject willen realiseren en waarbij het project startklaar is met nog maar 1 of 2 belemmeringen. Deze belemmeringen hebben te maken met de onderwerpen beheer, financieringsmodellen en draagvlak. Uit lopende experimenten blijkt dat de meeste belemmeringen te maken hebben met deze onderwerpen.

Het experiment wordt als volgt ingericht:

- Versnellingskamer: we starten met wat we noemen de Versnellingskamer.

Met de betrokken partijen zoals gemeenten, arbeidsinstellingen en aanbieders van woningen benaderen we het thema en haar vraagstukken vanuit de verschillende rollen. Deze verschillende rollen, belangen en urgenties zijn belangrijk om van te voren in kaart te brengen. De Versnellingskamer is een methodiek om dit proces te versnellen.

- Thematafels: we richten drie thematafels in aan de hand van de thema's Financiering, Beheer en Draagvlak (binnen de organisatie van de gemeente en ook de omgeving). Deze thematafels komen in het traject drie keer bij elkaar. In de startfase, wanneer de uitvoering start en bij de evaluatie.

Planning

Wat kunt u verwachten?

Bij de aanmelding schrijft u in op maximaal twee thematafels. Dit kunt u doen op het aanmeldformulier dat u kunt downloaden via www.platform31.nl

Tijdens het experiment kunt u rekenen op:

Selectiecriteria

Bij de selectie hanteert Platform31 de volgende selectiecriteria: financiële verbondenheid en betrokkenheid, bestuurlijke verbondenheid en betrokkenheid, capaciteit, geografische spreiding, samenstelling van het consortium dat deelneemt aan het experiment. In de bijlage zijn deze criteria uitgebreid beschreven.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot 12 september 2013. U kunt hier het aanmeldformulier en de uitgebreide beschrijving van het experiment downloaden (www.platform31.nl).

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Marrit van der Schaar ( (Bron: Platform31.nl)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl