Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 11 juli 2013 Gedeputeerde Staten Noord-Holland bereid bij te dragen aan leefbaarheid kleine kernen

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten willen € 77.000,- extra beschikbaar stellen voor het behoud van leefbaarheid in kleine kernen in Noord-Holland.

De vitaliteit van het Noord-Hollandse platteland staat onder druk. Niet alleen vergrijzing, ontgroening en krimp van de bevolking en de terugloop van het voorzieningenniveau vinden hun weerslag op de leefbaarheid van het platteland.

De burger krijgt op veel terreinen ook steeds meer verantwoordelijkheid voor zichzelf en de leefomgeving. Deze zelfredzaamheid vraagt met name in de kleine kernen om een sociaal netwerk dat de juiste hulpbronnen kan aanboren om de leefbaarheid te behouden, oftewel sociaal kapitaal. Door de terugloop van voorzieningen en een terugtrekkende overheid wordt de noodzaak van de aanwezigheid van sociaal kapitaal steeds duidelijker. Dat vraagt om (extra) ondersteuning bij de realisatie daarvan.

Binnen de Provinciale Sociale Agenda 2012-2015 wil de provincie een bijdrage leveren aan het behoud van de leefbaarheid van (kleine kernen op) het platteland en waar nodig bijdragen aan de versterking daarvan. De provincie zet daarbij in op de instandhouding en versterking van sociaal kapitaal. De Vereniging van Kleine Kernen Noord-Holland en Platform Dorpshuizen Noord-Holland spelen een belangrijke rol om dit sociaal kapitaal te versterken en dorpsbewoners en gemeenten te ondersteunen bij leefbaarheidsvraagstukken. Nu, en vooral met het oog op de toekomst.

Het projectvoorstel met vier projectonderdelen heeft tot doel om enerzijds de positie van deze netwerken Vitaal Platteland te versterken én anderzijds om meer ruimte te geven aan initiatieven van deze netwerken die leiden tot directe resultaten voor kleine kernen en opbouw van het sociaal kapitaal. Onder andere door het opleiden van vrijwilligers tot procesbegeleiders bij het opstellen van dorpsvisies en -ontwikkelplannen door dorpsbewoners, het stimuleren van het voortbestaan van het Noord-Hollands Plattelandsparlement en het versterken van het dorpshuizenbeleid.

Het projectvoorstel wordt ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl