Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 12 juli 2013 Voorontwerp bestemmingsplan Oosterend ter inzage

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Het college van Burgemeester & Wethouders heeft ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Oosterend. Het plan ligt gedurende 6 weken ter inzage, van maandag 8 juli 2013 tot en met 19 augustus 2013. Het college roept belangstellenden op goed naar het plan te kijken. Een ieder kan schriftelijk een inspraakreactie indienen.

Het voorontwerp bestemmingsplan Oosterend wordt eveneens opgestuurd naar de vooroverlegpartners zoals de Provincie Noord Holland, het Hoogheemraadschap en de dorpscommissie Oosterend. Het plan is tot stand gekomen binnen de kaders van de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Nota van Uitgangspunten komplannen’ en het geldende beleid. Het is een conserverend plan. Dit houdt in dat het bestemmingsplan grotendeels vergelijkbaar is met de voorgaande versie, waarbij de bestaande regeling voor de gronden in het plangebied is geactualiseerd.

De inhoud en opzet van het plan is vergelijkbaar met het nieuwe bestemmingsplan van De Koog, dat op 12 juni 2013 door de raad is vastgesteld. Ook is in het plan rekening gehouden met de ontwikkeling op de locatie Cor Bremerstraat en Peperstraat. Op de locatie Peperstraat 23 is een verruimd bouwvlak opgenomen ten behoeve van detailhandelsactiviteiten. Hier liggen afspraken aan ten grondslag, die middels een voorafgaande overeenkomst worden vastgelegd.

Inloopavond

Tijdens de periode van ter inzagelegging vond op 9 juli 2013 een inloopavond in het gemeentehuis plaats. Belangstellenden konden daar het bestemmingsplan inzien en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente.

Tijdens de behandeling van de recent vastgestelde bestemmingsplannen heeft de gemeenteraad burgers opgeroepen om vooral kennis te nemen van de nieuwe bestemmingsplannen. Eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden van gronden of gebouwen krijgen rechtszekerheid door de ruimte die het plan hun biedt. Een bestemmingsplan kan ook bescherming bieden aan bijvoorbeeld het beschermd dorpsgezicht en de archeologische waarden in de bodem.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl