Onroerend Goed en Wonen: 19 juli 2013 Resultaten leefbaarheidsenquête Visbuurt en Tuindorp in kaart gebracht - Den Helder

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Medio mei 2013 heeft de gemeente Den Helder bewoners van de Visbuurt en Tuindorp een enquête gestuurd over de leefbaarheid in hun buurt. Wat vinden zij van de veiligheid in hun buurt? Hebben de maatregelen die daar de afgelopen jaren zijn genomen om die veiligheid te bevorderen, resultaat geboekt? En welke wensen leven er op dat gebied nog onder de bewoners?

286 personen uit de Visbuurt en 253 uit Tuindorp hebben een ingevuld formulier teruggestuurd. De gemeente is blij met hun respons. Zo krijgt zij een beeld wat er speelt bij de bewoners. 81 personen hebben niet aangegeven in welke buurt ze wonen. Om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen, tellen deze formulieren niet mee bij het onderzoek.

Op dit moment worden de resultaten van het onderzoek in kaart gebracht en na de zomer bekend gemaakt.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl