Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 11 september 2013 Natuurontwikkeling Polder Waard Nieuwland vooral aan zuidrand (Kop van Noord-Holland)

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De ontwikkeling van natuur is een belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie Polder Waard Nieuwland. In het plan staat een ecologische zone gepland aan de noordrand van het gebied.

Uit onderzoek blijkt dat de realisatie van natuur op deze locatie weinig kans van slagen heeft. Dit betekent dat de ingeplande natuurstrook aan de zuidrand wordt uitgebreid.

Natuurontwikkeling is een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van de polder. Langs een deel van de zuidrand van het gebied en een deel van de noordrand is in de gebiedsvisie natuur gepland. De ontwikkeling van natuur aan de zuidrand (rietlanden, plus 1,5 hectare bos) en noordrand (unieke vegetaties) past binnen de hoofdopgave om de Polder Waard Nieuwland een ecologische en recreatieve impuls te geven.

Om te bepalen of natuurontwikkeling aan de noordrand van het gebied mogelijk is moest nog onderzoek gedaan worden.

Voor de beoogde ecologische zone aan de noordwestrand van polder Waard-Nieuwland is het namelijk van belang dat het ondiepe grondwater wordt gevoed door (diepe) kwel. Bij diepe kwel gaat het om grondwater dat omhoog komt van onder de keileemlaag. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in opdracht van de Provincie Noord-Holland een onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat er geen diepe kwel voorkomt in de beoogde natuurstrook.

Nu het onderzoek tot de conclusie leidt dat de realisatie van natuur aan de noordrand geen redelijke kans van slagen heeft, wil de provincie Noord-Holland ter compensatie de natuurstrook aan de zuidrand doortrekken tot aan de westelijke punt van de polder. De zone die gepland stond aan de Noordrand komt nu beschikbaar voor een agrarische bestemming.

Kop op de Kaart

De Polder Waard Nieuwland is een onderdeel van het programma Kop op de Kaart.

Kop op de kaart is onderdeel van de publieke uitvoeringsagenda die is opgesteld voor de hele Kop van Noord-Holland. Het gebiedsplan voor de Polder Waard Nieuwland is tot stand gekomen door samenwerking van provincie, gemeente Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bewoners en andere belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van het plan.

Meer informatie op: www.dekopwerkt.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl