Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 24 oktober 2013 College Hollands Kroon zet koers uit voor bouwen en wonen met woonvisie

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Onze samenleving is volop in verandering. Dat heeft onder andere invloed op behoeftes en ontwikkelingen rond bouwen en wonen. Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon weet wat de ambities en doelen zijn op dit gebied voor Hollands Kroon. In de Woonvisie geeft het college aan hoe ze, samen met haar partners, die ambities op een verantwoorde en toekomstbestendige manier waar maakt.

Wethouder Franken: "Het college vindt het belangrijk dat iedereen in Hollands Kroon met veel plezier werkt, woont en leeft. Dat begint bij wonen in een wijk en huis dat voldoet aan jouw wensen en behoeftes. Met de nieuwe woonvisie is Hollands Kroon voorbereid op de toekomst, ook al lijkt die onzekerder dan voorheen. Niets doen en afwachten is voor mij geen optie."

Alles over de ambities en route er naartoe

Bekijk op www.hollandskroon.nl de infographic over de Woonvisie. Daarin lees je alles over de ambities van het college, de keuzes die ze daarin heeft gemaakt en de route die Hollands Kroon wil nemen om de doelen te halen.

Nieuwe woningbouwinitiatieven

Hollands Kroon wil voor elk woningbouwinitiatief dat ze ontvangt in de toekomst een nieuw selectiemodel toepassen. Aan de hand van dat model bepaalt de gemeente dan of ze medewerking verleent aan het initiatief of niet. Eind oktober 2013 praat het college hierover met de gemeenteraad. Daarna spreekt Hollands Kroon er ook over met ontwikkelaars en overige belanghebbenden.

Geen startersleningen meer

In de voormalige gemeente Niedorp en Anna Paulowna konden starters op de woningmarkt gebruik maken van een starterslening. Het nieuwe woningbeleid van gemeente Hollands Kroon richt zich niet meer op specifieke doelgroepen. Het college legt de raad de mogelijkheid voor om op grond van de woonvisie geen nieuwe startersleningen te verstrekken. Bestaande leningen komen hiermee niet te vervallen.

Proces

De woonvisie wordt vergezeld van een woningbouwprogramma. Deze lokale documenten vormen weer de bouwstenen voor een kwalitatief regionaal woningbouwprogramma voor de kop van de provincie Noord-Holland (Schagen, Texel, Den Helder, Hollands Kroon). De woonvisie en woningbouw programma zijn in het college behandeld. De komende weken wordt er overlegd met de raad en andere belanghebbende partijen.

Hierna, naar verwachting aan het einde van het jaar, worden de woonvisie en woningbouwprogramma aan de raad voorgelegd ter vaststelling.

Meer informatie over de welstand kunt u vinden op www.hollandskroon.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl