Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 01 november 2013 Gedeputeerde Staten Noord-Holland: Nut en noodzaak extra kantoren in Alkmaar niet aangetoond

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten (GS) hebben een zienswijze (bezwaarschrift) ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan Westrand Zuid in Alkmaar. De gemeente Alkmaar heeft in dit plan aan de Olympiaweg, buiten bestaand bebouwd gebied, een strook opgenomen waar 35.000 m2 aan kantoren en bedrijven gebouwd kunnen worden.

GS hebben in maart 2013 van dit jaar al laten weten wel positief te staan tegenover de ontwikkeling van Sportcluster Westrand Alkmaar, maar vinden nut en noodzaak voor extra kantoren niet aangetoond.

GS zijn van mening dat een nieuwe inrichting van dit gebied met sport- wellness- culturele- en horecavoorzieningen een kwaliteitsimpuls geeft aan de westrand van Alkmaar. Hierdoor kan er een duidelijker grens tussen stad en platteland ontstaan en kunnen natuur en water binnen het plangebied worden verstevigd. Wel zijn er door de provincie al opmerkingen gemaakt over de mogelijke vestiging van bedrijven en kantoren aan de Olympiaweg. De Olympiaweg ligt buiten bestaand bebouwd gebied zoals dat is aangewezen in onze Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.

Nut en Noodzaak

Om te mogen bouwen buiten bestaand bebouwd gebied moeten nut en noodzaak van de bebouwing aangetoond zijn.

GS zijn van mening dat in het ontwerp bestemmingsplan de nut en noodzaak van de aanleg voor een nieuw bedrijventerrein en kantorenpark onvoldoende is onderbouwd. Er staat momenteel in Alkmaar een kleine 30.000 m2 aan kantoorruimte leeg.

Eerder heeft de gemeente ook al plannen ontwikkeld voor de bouw van nieuwe kantoren bij het station (30.000 m2 en op het voormalige Nuon-terrein (17.000 m2).

GS zijn van mening dat er eerst bindende regionale afspraken gemaakt moeten worden over het 'wat, waar en wanneer' van nieuwe locaties voor de vestiging van bedrijven en kantoren, voordat in bestemmingsplannen nog meer ruimte voor deze functies wordt gereserveerd.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl