Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 12 november 2013 Verouderde rioolwaterinstallaties op Texel ontmanteld

HHNK logoBron: HHNK - De werkzaamheden om verouderde rwzi's (rioolwaterzuiveringinstallaties) op Texel te ontmantelen gaan van start. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft aan GP Groot Infra de opdracht gegund voor het amoveren. De afgelopen jaren zijn diverse verbeteringen aangebracht omtrent rioolwaterzuivering op Texel. Het rioolwater wordt nu afgevoerd naar de nieuwe rwzi Everste Koog. Hierdoor zijn de 4 kleine rwzi's overbodig geworden. Dit zijn de rwzi's Cocksdorp, 't Horntje, Oudeschild en Oosterend.

De (voorbereidende-) werkzaamheden starten begin november 2013 met onder andere het droogpompen van de bassins met slib en het inrichten van het werkterrein op rwzi 't Horntje en Oosterend. Op 11 november 2013 starten de sloopwerkzaamheden. Waar nodig worden herstelwerkzaamheden verricht, bijvoorbeeld het aanvullen van grond of het opnieuw inzaaien van gras. De werkzaamheden zullen dit jaar gereed zijn.

Tijdens de werkzaamheden vinden verschillende vormen van transport plaats. Zoals de aan- en afvoer van materialen en woon-/werkverkeer van het personeel. Per locatie wordt bekeken welke route de minste (verkeers-)overlast geeft voor omwonenden, bijvoorbeeld door te kiezen voor de kortste route naar doorgaande wegen. Gemeente Texel neemt de amoveringskosten voor rwzi Oudeschild voor haar rekening. Na de amovering wordt het terrein van rwzi Oudeschild overgedragen naar de gemeente. De overige terreinen blijven eigendom van het schap.

Restmaterialen worden gescheiden en zoveel mogelijk hergebruikt, bijvoorbeeld uitkomend menggranulaat. Het puin wordt alleen op locatie verkleind bij rwzi Oosterend en De Cocksdorp. Tijdelijke overlast is niet volledig te voorkomen.

Betrokken partijen beperken dit tot een minimum. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: GP Groot Infra te Heiloo, telefoonnummer 088 4720700.

Actuele informatie vindt u op onze website, www.hhnk.nl/werk_in_de_buurt

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl