Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 02 december 2013 Den Helder - Resultaten leefbaarheidsonderzoek: Tuindorpers wonen graag in hun buurt

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - De meeste Tuindorpers voelen zich thuis in hun buurt en willen er dan ook graag blijven wonen. De bewoners gaan op een prettige manier met elkaar om. Dat blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek dat de gemeente Den Helder in mei 2013 in de buurt heeft gehouden. Een verheugende constatering is ook dat de stevige aanpak van jeugdoverlast in Tuindorp zijn vruchten afwerpt: zeven jaar geleden werd die overlast in een onderzoek nog als knelpunt ervaren, nu bijna niet meer.

Wat vinden de bewoners van Tuindorp van de veiligheid in hun buurt? Hebben de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om die veiligheid daar te bevorderen, resultaat geboekt? En welke wensen leven er op dat gebied nog onder de bewoners? Het zijn vragen uit een onderzoek die de gemeente dit voorjaar heeft uitgezet onder de Tuindorpers. Tuindorp is - naast de Visbuurt - een van de twee aandachtsbuurten in de Stad binnen de Linie. Het is een buurt die bekend staat om problemen met jeugd, maar ook met alcohol- en drugsgebruik. Het onderzoek is voor de gemeente een middel om de belevingen van de bewoners over de leefbaarheid in hun buurt te peilen. De inventarisatie is mede bepalend voor het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Daaruit vloeien de maatregelen voort die de leefbaarheid in de buurten bevorderen.

In totaal hebben 253 bewoners meegedaan aan het onderzoek. Er zijn ongeveer 1.140 huishoudens in Tuindorp, dus dat is een respons van 22%.

Veiligheid

Een meerderheid van de Tuindorpers voelt zich nooit onveilig in hun buurt. Bijna drie van de tien zegt "wel eens". Meerdere keren worden het tunneltje bij de Brakkeveldweg, stegen, Fort Dirksz Admiraal, de bunkers en speeltuin Elto genoemd als plek waar men liever niet komt.

Volgens 17% van de respondenten is de buurt in de jaren 2011-2012 veiliger geworden, 25% vindt dat niet. Een meerderheid (57%) heeft hierover geen mening.

Op de vraag wat aan het vergroten van de veiligheid heeft bijgedragen, noemt men de afsluiting van het schoolplein, de sloop van de woningen in de Tuinstraat, meer toezicht en aanwezigheid van wijkagent en wijkmeester, de algemene indruk van de buurt en het contact met buurtbewoners.

Gerangschikt naar belangrijkheid noemen de respondenten de volgende vijf veiligheidsthema's: verkeersproblematiek, tegengaan van vervuiling, politiekeurmerk veilig wonen, jeugdcriminaliteit en aanpak van bewonersoverlast.

Overlast

Hondenpoep op straat (89%) en rommel op straat (85%) wordt in Tuindorp als probleem ervaren. Ook noemen de bewoners relatief vaak beschadiging van auto's, geluidsoverlast en parkeeroverlast. Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat drugsoverlast (bijna) nooit voorkomt in hun buurt en eveneens een derde weet het niet. De rest geeft aan dat deze vorm van overlast soms of vaak voorkomt.

Overlast van/door horecabedrijven, het lastigvallen van mensen, bedreiging en overlast door groepen jongeren komen volgens een meerderheid (bijna) niet voor.

Voorzieningen

Winkels voor dagelijkse boodschappen en speelmogelijkheden voor kinderen worden over het algemeen goed beoordeeld. Een meerderheid (86%) is bekend met buurthuis Elto. Van de respondenten geeft 83% aan het meest tevreden te zijn over de straatverlichting. Het minst tevreden is men over het onderhoud van wegen, de parkeergelegenheid (beide 31% ontevreden), groenvoorzieningen.

Buurtbeheer

Driekwart van de respondenten voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt (76%), een op de tien Tuindorpers voelt die verantwoordelijkheid niet. Bijna een op de vijf is naar eigen zeggen in 2012 actief geweest om de buurt te verbeteren. Een kwart vindt dat de gemeente genoeg doet om de bewoners bij veranderingen in de buurt te betrekken, ruim 28% is van mening dat de gemeente dat onvoldoende probeert.

Een meerderheid van de respondenten (62%) is van mening dat de buurt het afgelopen jaar niet vooruit of achteruit is gegaan. Zo'n 16% ziet een vooruitgang, 14% ziet juist een achteruitgang: in 2006 was dat nog 72% (voor Tuindorp Oost). Als reden voor achteruitgang wordt genoemd: onverzorgde huizen/tuinen/stoepen, hondenpoep, onverschilligheid van de mensen en de gesloopte huizen in de Tuinstraat.

Bijna 34% van de respondenten is bekend met het schoonmaken van de buurt door Actief Talent en ziet deze mensen ook regelmatig actief in de buurt.

Maatregelen

De afgelopen jaren hebben veel ontwikkelingen in Tuindorp plaatsgevonden, die duidelijk resultaten hebben opgeleverd. Zo blijkt de aanpak van jeugdoverlast zijn vruchten af te werpen. Diverse instanties hebben hierop dan ook fors ingezet. Verder is de wijkagent zichtbaar aanwezig in de buurt. De bewoners kennen hem en weten hem te vinden. De facelift van speeltuin Elto is de bewoners niet ontgaan.

Maar we zijn er nog niet. Vervuiling en overlast blijven volgend jaar punten van aandacht, net als woninginbraken, onder meer met een witte-voetjesactie. De straathoekwerker en de politie blijven de jeugd in de gaten houden.

Buurtbemiddeling kan helpen bij bewonersoverlast en ook instanties als politie, woningstichting, GGZ, en Brijder bieden een helpende hand als mensen klagen over bewonersoverlast.

Moeilijk vergelijken

In 2006 is al eerder een onderzoek naar de leefbaarheid in Tuindorp gehouden. De vraagstelling in dat onderzoek komt echter niet overeen met die van dit jaar. Het is daarom lastig de resultaten met elkaar te vergelijken.

De gemeente heeft het onderzoek in Tuindorp gelijktijdig uitgevoerd met het (herhalings)onderzoek in de Visbuurt en daar dezelfde vragenlijst gehanteerd. De uitslag van dat onderzoek volgt binnenkort.

U kunt het Leefbaarheidsonderzoek Tuindorp 2013 downloaden via www.denhelder.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl