Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 03 december 2013 Nieuw perspectief op ruimtegebruik in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Vandaag overhandigde gedeputeerde Tjeerd Talsma van de provincie Noord-Holland het eerste exemplaar van de leidraad 'Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland' aan secretaris-generaal Riedstra van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Dat deed hij tijdens het congres over ov-knooppuntontwikkeling in Noord-Holland.

"Het mes snijdt bij knooppuntontwikkeling aan twee kanten. Het is twee halen, één betalen. Niet alleen sluit je aan bij de woningbouwbehoefte, je maakt ook een hoogwaardige ontwikkeling van een ov-knooppunt mogelijk. Het is creatief en doelmatig omgaan met onze schaarse ruimte", aldus Talsma tijdens het congres.

Links: secretaris generaal Siebe Riedstra van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en rechts: gedeputeerde Tjeerd Talsma van de provincie Noord-Holland Beter benutten

De publicatie Maak Plaats! laat zien hoe de infrastructuur en de ruimte beter benut kunnen worden. De provincie Noord-Holland en de Vereniging Deltametropool hebben in samenwerking met gemeenten uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijkheden om ov-knooppunten beter te benutten. De resultaten van het onderzoek zijn in het boek gebundeld en vertaald naar een nieuw perspectief.

De toekomst van de ruimtelijke ordening in Noord-Holland

Het boek Maak Plaats! is gepresenteerd tijdens het congres Maak Plaats! dat de provincie organiseerde in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Hierbij stond de toekomst van de ruimtelijke ordening in Noord-Holland centraal.

Vertegenwoordigers van overheden, woningbouwcorporaties, vastgoedontwikkelaars, vervoerders en wetenschap keken samen naar de kansen die knooppuntontwikkeling biedt en naar wijze waarop de omslag van plannen naar uitvoering verwezenlijkt kan worden.

Wonen en werken nabij stationslocaties

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) zetten in op een toekomst waarin meer mensen kunnen wonen en werken nabij stationslocaties. GS willen nieuwe werkplekken en streven naar 50 procent van de nieuwe woningen concentreren nabij ov-knooppunten. GS vinden het belangrijk dat woningbouw plaatsvindt op locaties waar de woonbehoefte ook ligt. Met ov-knooppuntontwikkeling sluiten GS aan bij de marktvraag naar centrumstedelijk wonen: goed bereikbaar en dichtbij voorzieningen zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, cultuur en recreatie. GS streven hiermee ook naar efficiënter gebruik van het openbaar vervoer en het verminderen van de stedelijke druk op het landschap.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op Knooppuntontwikkeling in Noord-Holland of op de website van de Vereniging Deltametropool www.deltametropool.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl