Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 19 december 2013 College besluit definitief: transformatorstation moet op locatie 4 komen ('t Veld)

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon hakte op 17 december 2013 de knoop door: het transformatorstation dat in de gemeente moet worden gebouwd moet nabij buurtschap de Weel in 't Veld, ook wel bekend als 'locatie 4', komen.

Liander en TenneT dienden ruim twee jaar geleden een aanvraag in voor bouw op deze locatie. Sindsdien voerde het college, wegens fikse weerstand rondom alle mogelijk locaties, intensief het gesprek met alle betrokken partijen om tot de beste oplossing te komen. Het college beseft dat ze met haar besluit omwonenden van locatie 4 teleurstelt, maar neemt haar verantwoordelijkheid en biedt met het besluit eindelijk duidelijkheid voor alle betrokkenen.

Start procedure

Met de definitieve keuze voor locatie 4 vraagt het college de ambtelijke organisatie en aanvragers de planologische procedure voor te bereiden. Naar verwachting wordt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunningaanvraag van 2 september 2011 in de tweede week van januari 2014 gepubliceerd. Iedereen die dat wil kan dan zes weken lang een zienswijze over de inhoud van het ontwerpbesluit indienen. In die periode worden geen informatieavonden of inspreekmogelijkheden georganiseerd. De plannen wijzigen namelijk nauwelijks en alle bij locatie 4 betrokken partijen zijn al tussen september 2011 en juni 2013 intensief geïnformeerd en gehoord. Mochten bepaalde zienswijzen daar aanleiding toe geven, dan gaat het college in gesprek met direct belanghebbenden over de landschappelijke inpassing.

Procedure locatie Moerbeek bevroren

Eerder besloot het college planologisch medewerking te verlenen aan een locatie tussen de Moerbeek en de Blockhuijssenlaan in 't Veld, ook wel bekend als 'locatie B3-2'. Met het delegatiebesluit dat de gemeenteraad nam gaf de raad het college mandaat een besluit te nemen voor dit dossier. Toch vroeg het college de raad om een zienswijze. De gemeenteraad sprak zich daarin met grote meerderheid afwijzend uit over deze locatie. Eerder in het proces bleek er in de gemeenteraad meer draagvlak voor locatie 4. Met de keuze voor locatie 4 besloot het college de procedure rond locatie B3-2 te bevriezen tot de aanvragers de aanvraag voor een vergunning op deze locatie definitief intrekken. Indieners van een zienswijze over locatie B3-2 ontvangen persoonlijk bericht over de bevriezing van de procedure.

Locatie 4 enige overgebleven geschikte locatie

Een aantal leden van de gemeenteraad gaf in haar zienswijzen aan Zijtwende een goede locatie te vinden. Deze optie was voor het college ook het meest wenselijk, maar viel al eerder in het proces definitief af wegens maatschappelijk niet te verantwoorden extra kosten. Locatie 6, bij de rotonde bij Verlaat viel al eerder definitief af toen bleek dat deze locatie binnen een Ecologische Hoofdstructuur ligt. Locatie B3-2 bleek geen draagvlak bij de gemeenteraad te hebben vanwege de aantasting van het open landschap. Alles overwegende, kwam het college tot de conclusie dat locatie 4 de enige geschikte locatie is voor de bouw van een transformatorstation ; de gemeenteraad heeft zich eerder in het proces uitgesproken over aanvaardbaarheid; het is in lijn met het advies van de onafhankelijk verkenner Roel in 't Veld en alles overwegende uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening de beste optie.

Meer weten?

Hier vindt u meer informatie over dit onderwerp www.hollandskroon.nl/ontwikkelen/nieuw-transformatorstation_41607/ waaronder alle relevante stukken en veel gestelde vragen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl