Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 19 december 2013 Betere leefomgeving in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland streeft met haar milieubeleid naar een duurzaam, veilig en gezond Noord-Holland. Een provincie waar men prettig kan wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst.

De afgelopen jaren heeft de provincie zich ingezet voor verschillende concrete verbeteringen in Noord-Holland. Bijvoorbeeld door verontreinigde grond te saneren, het uitvoeren van maatregelen gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit, het toezicht houden op gevaarlijke bedrijven en het terugdringen van geur- en geluidhinder. In het Milieuverslag 2009-2013 is het beleid van de provincie geëvalueerd en zijn de inspanningen nader toegelicht. Op basis van de evaluatie stelt GS aan Provinciale Staten voor om nieuw milieubeleid op te gaan stellen en tot dat klaar is in te stemmen met verlenging van het bestaande beleid.

In het toekomstig milieubeleid wordt bekeken hoe we onze wettelijke taken zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren, hoe we beter kunnen samenwerken aan het belang van een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving en welke rol we als provincie kunnen en willen spelen in het oplossen van de mondiale milieuopgaven.

Daarnaast wordt het beleid voor onderwerpen als luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid opnieuw vormgegeven, ook in relatie tot landelijke en Europese ontwikkelingen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl