Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 28 januari 2014 Noodzakelijke verzekeringspremie voor droge voeten - hoogheemraadschap

HHNK logoBron: HHNK - Deze week valt de belastingaanslag voor 2014 van het hoogheemraadschap op de mat. Deze gebruikersaanslag is dit jaar hoger dan vorig jaar. Dat is niet prettig, dat beseft ons bestuur maar al te goed. Daarom doet het bestuur er alles aan om de stijging zo klein mogelijk te houden, bijvoorbeeld met interne bezuinigingen.

Ook het hoogheemraadschap voelt de crisis. De Rijksoverheid legt meer taken bij lagere overheden zoals gemeenten en waterschappen. Daarnaast gaan bedrijven failliet en raken inwoners in betalingsproblemen. Dit betekent minder inkomsten en tegelijk meer kosten. Deze last moet verdeeld worden. Nu extra leningen aangaan zou op korte termijn de belastingbetaler ontlasten, maar toekomstige generaties hiervoor op laten draaien. Het bestuur kiest ervoor om de schuldenlast in toom te houden. Daarnaast voeren we een interne bezuiniging door en wordt bekeken of bepaalde projecten kunnen worden uitgesteld.

Stijging ten opzichte van 2013

In januari 2014 ontvangen 470.000 ingezetenen een gebruikersaanslag: 310.000 meerpersoonshuishoudens en 160.000 eenpersoonshuishoudens.

Meerpersoons-huishoudens betalen € 12,45 meer voor watersysteemheffing en € 13,71 meer voor zuiveringsheffing. Eenpersoonshuishoudens betalen eveneens € 12,45 meer voor de watersysteemheffing en € 4,57 meer voor zuiveringsheffing. In een gemeente waar we ook de zorg hebben voor de wegen buiten de bebouwde kom stijgt de wegenheffing met € 2,43. Dit betekent dat de totale stijging bij betaling in 10 termijnen maximaal € 3,-- per maand bedraagt.

Kosten

Bij waterveiligheidsprojecten is sprake van hogere kosten (doordat we minder rijkssubsidie krijgen, moeten wij meer betalen). Deze worden gefinancierd uit de Watersysteemheffing. We voeren deze uit op last van het Rijk en Provincie om de veiligheid in Noord-Holland te waarborgen. Zo dragen we bijvoorbeeld in 2014 € 8,7 miljoen bij aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hoogheemraad Klaas Schaafsma: "Het grootste deel van de waterschapsbelasting gaat op aan dijken en watersystemen, om in Noord-Holland veilig te kunnen wonen en werken. Dat is een noodzakelijke verzekeringspremie van ons allen."

Eigenaren

In april/mei/juni 2014 krijgen 300.000 ingezetenen een eigenarenaanslag (merendeel particulier, klein deel bedrijven en overheden die onroerend goed bezitten). De hoogte daarvan hangt samen met de WOZ-waarde van bijvoorbeeld een huis en/of het aantal hectares grond.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl