Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 26 februari 2014 Vernieuwde buitendienst van de gemeente Hollands Kroon klaar voor de toekomst

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon gaat de buitendienst, die de openbare ruimte beheert, de komende jaren ontwikkelen. Dat betekent dat we de buitendienst anders organiseren en op een andere manier omgaan met beheer en inrichting van de openbare ruimte.

Vanaf 3 maart 2014 werkt een deel van de buitendienst al op de nieuwe manier. Daar merkt u, als inwoner, nog weinig van. Binnenkort krijgt u een vast aanspreekpunt voor zaken in de openbare ruimte; uw kernbeheerder. Zodra ons team van kernbeheerders voor u klaar staat informeren we u uitgebreid over onze nieuwe werkwijze, wat u daarvan merkt, waar wij voor staan en wat u zelf kunt doen.

Hoe gaan we werken

De gemeentelijke visie op de ontwikkeling van de buitendienst gaat ervan uit dat de gemeente zich vanaf 2014 steeds meer richt op het zorgdragen voor een basiskwaliteit van de openbare ruimte, het tijdig en goed oplossen van meldingen over de openbare ruimte en het ruimte geven aan zelfbeheerinitiatieven van inwoners, ondernemers en instellingen binnen Hollands Kroon. De basisorganisatie van de buitendienst omvat dan een meldingenteam dat acute meldingen behandelt, een team van kernbeheerders voor de verschillende dorpskernen en het beheerteam dat de basiskwaliteit bewaakt. Uitgangspunten voor de werkzaamheden van het beheerteam zijn de handhaving van de basiskwaliteit volgens het door de gemeenteraad vastgestelde Kwaliteitsplan Openbare Ruimte en dat beheerwerkzaamheden in de markt worden gezet als de markt het beter kan. Wilt u in uw wijk meer dan dat de basiskwaliteit u biedt? Dan bekijkt uw kernbeheerder graag in overleg welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Visie Partners in Beheer

Met de vaststelling van het document "Partners in beheer, visie op de buitendienst 2018" sluit Hollands Kroon beter aan op veranderingen in de samenleving en bouwt de gemeente een toekomstbestendige organisatie op.

Wethouder Franken: "Het werken en wonen in Hollands Kroon verandert, nu en in de toekomst. Om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte blijft voldoen aan de wensen en behoeftes van haar gebruikers moeten we samen aan de slag. Door initiatieven op het gebied van beheer en inrichting te bundelen kunnen gemeente, inwoners en bedrijven samen werken aan een leefbare omgeving."

Met de nieuwe manier van werken blijft voor elke buitendienstmedewerker een arbeidsplek bestaan in Hollands Kroon.

De zijn volgende documenten zijn te downloaden via www.hollandskroon.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl