Onroerend Goed en Wonen: 07 maart 2014 Nieuw transformatorstation in Wieringermeer - regierol voor provincie Noord-Holland

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - In de Wieringermeer wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het realiseren van een nieuw transformatorstation. Het nieuwe station is nodig om de extra capaciteit op het net op te kunnen vangen. In 2018 moet het station operationeel zijn.

De provincie Noord-Holland neemt een regierol voor het realiseren van een nieuw transformatorstation en is verzocht om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen. De aanleiding is onder meer dat de aanleg van ondergrondse 150kV-lijnen en de aansluitingen op andere transformatorstations komen te liggen op het grondgebied van verschillende gemeenten.

Ook dient het nieuwe station een provinciaal belang met de ondersteuning van het electriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland en de verbetering van de leveringszekerheid in de regio. De bouw en de planning houden daarnaast direct verband met de aanleg van het Windpark Wieringermeer. Betrokken partijen, gemeente Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland zijn daarom overeen gekomen dat de provincie hier het initiatief bij neemt. Indien Provinciale Staten akkoord gaan wordt het PIP tussen april 2014 en december 2014 opgesteld. In die periode wordt dan ook een locatie uitgekozen.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl