Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 11 maart 2014 Hollands Kroon behandelt zienswijzen transformatorstation 't Veld

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - In 2011 dienden Liander en TenneT een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw transformatorstation nabij 't Veld in. Sindsdien is er langdurig en intensief met partijen gecommuniceerd en zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In december 2013 besloot het college planologische medewerking te verlenen aan de aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteiten Bouwen, Uitrit en Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en een uitgebreide Wabo-procedure te starten.

Op 6 januari 2014 is bekendgemaakt dat de ontwerpvergunning met ingang van 7 januari 2014 gedurende zes weken ter visie ligt. Gedurende deze periode zijn ruim 800 zienswijzen ingediend. De gemeente verwerkt op dit moment alle zienswijzen in een nota. Deze nota wordt, samen met alle andere informatie die al beschikbaar is, betrokken bij het definitieve besluit dat het college moet nemen over de vergunningaanvraag. Naar verwachting neemt het college dit besluit in de tweede helft van 2014.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl