Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 20 maart 2014 Vastgesteld bestemmingplan Oosterend ter visie

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Oosterend ligt vanaf maandag 24 maart 2014 tot en met dinsdag 6 mei 2014 ter inzage. Belangstellenden kunnen het plan bij de Publieksbalie (maandag tot en met donderdag van 8.30 - 12.30 uur) raadplegen of digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.texel.nl. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingediend.

Indieners van een zienswijze worden schriftelijk geïnformeerd over de besluitvorming naar aanleiding van hun zienswijze. In de brief staat aangegeven hoe en waar beroep kan worden ingediend.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan - van 24 maart 2014 tot en met 6 mei 2014 - een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn op 7 mei 2014. Indien een belanghebbende wil voorkomen dat er door de inwerkingtreding van het bestemmingsplan een onomkeerbare situatie ontstaat, kan hij - naast het instellen van beroep- in een spoedprocedure verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl