Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 31 maart 2014 Subsidie voor haalbaarheidonderzoek herbestemming monumenten Noord-Holland

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten hebben besloten voor 2014 100.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming van monumenten en identiteitsbepalende gebouwen in Noord-Holland. Deze regeling bestaat sinds 2012 en is vanwege groot succes opnieuw opengesteld.

De provincie wil met de subsidie onderzoek stimuleren naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie verloren hebben of dreigen te gaan verliezen. Zowel in 2012 als in 2013 zijn meer subsidieaanvragen binnengekomen dan gehonoreerd konden worden. De afgelopen twee jaar heeft de provincie subsidie verleend voor het uitvoeren van 25 haalbaarheidsonderzoeken.

Voor 18 rijksmonumenten, 6 gemeentelijke monumenten en 1 gebouw zonder monumentenstatus is een onderzoek uitgevoerd. De meeste van deze monumenten (15) zijn gelegen in de regio Noord-Holland-Noord. Uit de reeds afgeronde onderzoeken blijkt dat in vele gevallen herbestemming van de monumenten kansrijk is. De onderzoeken hebben in sommige gevallen al tot uitvoering van herbestemming geleid, zoals bij De Nederlandse Bank te Alkmaar en Villa Leyduin in Vogelenzang.

Subsidie aanvragen

Het haalbaarheidsonderzoek heeft betrekking op: de bouwhistorische en cultuurhistorische kenmerken van het monument in relatie tot herbestemming, de bouwkundige staat, mogelijke nieuwe functies en de financiële haalbaarheid van de herbestemming. Eigenaren van monumenten of belanghebbende met toestemming van de eigenaar kunnen subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500,-.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 oktober 2014 en worden behandeld volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. In totaal is € 100.000,-- beschikbaar.

Meer informatie in de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken herbestemming monumenten Noord-Holland 2014 via www.noord-holland.nl.

Leren van uitkomsten

De provincie verzoekt de subsidieontvanger het onderzoek beschikbaar te stellen waardoor de provincie zicht krijgt op de mogelijkheden tot herbestemming van betreffende monumenten en daarmee de mogelijkheden tot behoud van deze monumenten. De provincie blijft de aanvragers ook op langere termijn monitoren en volgen.

Behoud en toegankelijkheid

De provincie Noord-Holland wil cultureel erfgoed behouden en beter toegankelijk maken. Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving en geeft een gebied een eigen identiteit. De Provincie Noord-Holland stimuleert herbestemming al via het Programma Herbestemming NH http://www.herbestemming-nh.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl