Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 21 mei 2014 Kom op 5 juni 2014 het voorontwerp Fase 1 Polder Waard Nieuwland bekijken

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - In de polder Waard Nieuwland werken de provincie Noord Holland, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Hollands Kroon samen aan de aanleg van natuurgebied en het verbeteren van het watersysteem.

Er is nu regelmatig wateroverlast en de aan- en afvoer van water voldoet niet meer overal aan de hedendaagse eisen. Daarnaast kan de kwaliteit van het water worden verbeterd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon heeft besloten de officiële ruimtelijke procedure te starten voor de eerste fase. Op 5 juni 2014 wordt het voorontwerp gepresenteerd. Iedereen die daar belangstelling voor heeft is van harte welkom om te komen naar De Ontmoeting aan de Verwachting 1 in Anna Paulowna. Tussen 17:00 en 19:30 kunt u dan vrij in- en uitlopen. U kunt de tekeningen van het voorontwerp bekijken, hierop een toelichting krijgen en vragen stellen aan vertegenwoordigers van de provincie (natuurzone) en het hoogheemraadschap (watersysteem). Daarnaast kunt u suggesties meegeven voor de verdere detailuitwerking.

Wat is de polder Waard Nieuwland?

De polder Waard Nieuwland is een bijzondere plek tussen de kleinschaligheid op het voormalig eiland Wieringen en de grootschaligheid van de Wieringermeer, in een Ďbadkuipí tussen de dijken in het noorden (het monument de Wierdijk) en het zuiden (Wieringerrandkanaal). Het huidige gebruik is vooral agrarisch.

Kwaliteiten zijn daarnaast de openheid van het landschap en de gunstige ligging aan de A7/N99. In 2013 is de Gebiedsvisie Waard Nieuwland vastgesteld, dat de contouren schetst van de ruimtelijke opgaven voor deze polder. Twee belangrijke opgaven zijn de herinrichting van het watersysteem en de aanleg van ruim 20 hectare natuur, als uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur, langs de zuidrand van de polder. Daarnaast bevat de gebiedsvisie plannen voor kavelruil, een fietspad langs de Wierdijk, passeerhavens langs de polderweg en verdere invulling van de Wierschuur.

Past in ambities voor de hele Kop

Het gebiedsplan is tot stand gekomen door samenwerking van provincie, gemeente en het hoogheemraadschap. Bewoners en andere belanghebbenden hebben ook inbreng gegeven. De polder Waard Nieuwland is een onderdeel van het programma Kop op de kaart. Kop op de kaart is onderdeel van de publieke uitvoeringsagenda die is opgesteld voor de hele kop van Noord-Holland.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl en op www.hhnk.nl/werk_in_de_buurt

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl