Onroerend Goed en Wonen: 22 mei 2014 Uitwerking bestemmingsplan Koogerhoop (De Koog) in werking getreden

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Voor het gebied waarop het voormalige hotel Koogerhoop (hoek Epelaan/Kamerstraat in De Koog) heeft gestaan zijn plannen ontwikkeld voor woningbouw. Hiervoor is een uitwerkingsplan gemaakt. Met dit plan wordt de bouw van 15 woningen mogelijk.

Het uitwerkingsplan is op 11 maart 2014 door het college vastgesteld en heeft hierna tot en met 6 mei 2014 ter inzage gelegen. Er is geen beroep of een voorlopige voorziening ingediend. Dit betekent dat het plan vanaf 7 mei 2014 in werking is getreden en er gestart kan worden met de verdere ontwikkeling van de woningbouw.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl