Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 23 mei 2014 Mooie Noord-Hollandse regioplannen: energie en particuliere woningeigenaren

Met het Ondersteuningsprogramma Energie 2014-2016 helpt de VNG gemeenten bij de invulling van hun rol bij het stimuleren van energiebesparing en duurzame energieopwekking door particuliere woningeigenaren.

Regionale allianties van samenwerkende gemeenten en andere partijen kunnen tot 15 juni 2014 een aanvraag indienen voor budget om initiatieven op dit thema op te starten, te versnellen en op te schalen. Het Servicepunt Duurzame Energie begeleidt de Noord-Hollandse regio's (en onderliggende gemeenten) bij deze ontwikkelingen. Vanuit Noord-Holland liggen er inmiddels zes mooie regionale aanvragen klaar om ingediend te worden.

Eén van de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op het door VNG beschikbare budget, was de vorming van regionale samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal 5 gemeenten met minimaal 70.000 koopwoningen. De 53 Noord-Hollandse gemeenten hebben zich georganiseerd in de volgende regioverbanden:

Het Servicepunt Duurzame Energie heeft de regio's de afgelopen tijd geholpen bij het opstellen van hun aanvraag voor budget uit het VNG-ondersteuningsprogramma.

In de aankomende uitvoeringsfase zal het Servicepunt (blijven) zorgen voor optimale provinciale afstemming, samenwerking en coördinatie tussen de Noord-Hollandse regio's en de landelijke betrokken partijen.

Provinciale samenwerking en uitwisseling

De ondersteuning vanuit het Servicepunt zal onder andere bestaan uit het organiseren van provinciale kennissesies. Tijdens deze kennissessies staat steeds een bepaald (sub)thema centraal waarop gemeenten en andere betrokken partijen uit de regionale allianties hun vragen, kennis en ervaringen met elkaar delen. Uiteraard zorgen wij hierbij ook voor input vanuit goede praktijkvoorbeelden en ervaringen elders uit het land. Het Servicepunt zal hiervoor nauw samenwerken met het VNG Energieteam en de andere op landelijk niveau bij het VNG-ondersteuningsprogramma betrokken organisaties.

Daarnaast is het Servicepunt ook beschikbaar als klankbord tijdens de verdere uitwerking en daadwerkelijke uitvoering van de diverse regioplannen. Via onder andere onze regioconsulenten zijn wij goed op de hoogte van de voortgang van de activiteiten in de Noord-Hollandse regio's. Daar waar we overlap zien ontstaan, zullen we zorgen voor interregionale afstemming en samenwerking, zodat dubbel werk wordt voorkomen. Zo wordt het beschikbare budget zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet.

Het Servicepunt zal de regio's en gemeenten ook ondersteunen bij de monitoring van de resultaten van alle inspanningen. Hierbij maken we onder andere gebruik van onze monitoringstool Enervisa. Namens de Noord-Hollandse gemeenten neemt het Servicepunt zitting in de landelijke klankbordgroep monitoringspoor van het VNG-ondersteuningsprogramma Energie.

Neem voor meer informatie contact op met Bregje van den Brand, via het e-mailadres of het telefoonnummer 06 - 180 669 61, of uw Servicepunt-regioconsulent. (Bron: Servicepunt Duurzame Energie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl