Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 11 juni 2014 College Hollands Kroon stelt uitvoeringsprogramma's accommodatiebeleid vast

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Het college van Hollands Kroon heeft de uitvoeringsprogramma's van het accommodatiebeleid (welzijn, binnensport, buitensport, onderwijshuisvesting en overige gebouwen) vastgesteld.

Zo zal het college in 2015 een besluit nemen over het al dan niet open houden van de vier gemeentelijke zwembaden. Daarnaast zal voor de buitensport de huur, onderhoudskosten, OZB-gebruikersdeel en het hanteren van de KNVB/VNG normering van de velden gelijkgetrokken worden. Meer informatie leest u onderaan deze pagina bij de verschillende uitvoeringsprogramma's.

Bezuinigingstaakstelling op accommodaties

Door vaststelling van de uitvoeringsprogramma's kan een bezuiniging van € 433.013 worden gerealiseerd voor 2015. Dit komt door kostenbesparing op exploitaties en exploitatiesubsidies en structurele besparingen door verkoop en overdracht van gebouwen. Hierdoor wordt de taakstelling van € 630.000 die de gemeenteraad heeft opgelegd - zonder verkoop van zwembad De Terp - waarschijnlijk niet gehaald. In de jaren daarna lijkt de taakstelling gehaald te worden door verdergaande besparingen op exploitatiekosten en het verkopen en afstoten van vastgoed.

Voor het uitvoeringsprogramma buitensport vraagt het college aan de gemeenteraad om voor 2015 eenmalig een budget € 95.000 beschikbaar te stellen. Dit is nodig voor de verdere verzelfstandiging van de buitensport: voor de uitvoering van een nulmeting, onderhoudskosten (in aanvulling op het extra budget in 2014) en ozb-compensatie. Afhankelijk van verdere voorstellen in 2015 voor verzelfstandiging van accommodaties worden deze middelen in eerste instantie eenmalig aan de raad gevraagd.

Zienswijze uitvoeringprogramma's

Het college vindt het belangrijk dat er bij de nieuwe gemeenteraad een breed politiek bestuurlijk draagvlak bestaat over de verdere uitvoering en fasering van het accommodatiebeleid. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze uit te brengen op de uitvoeringsprogramma's van het accommodatiebeleid.

Meer informatie op www.hollandskroon.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl