Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 11 juni 2014 Bewonersinitiatieven in Noord-Holland onder de loep

In samenwerking met de Provincie Noord-Holland, de Vereniging voor Kleine Kernen Noord Holland, de Kenniswerkplaats en het Platform Dorpshuizen voert Wageningen University een onderzoek uit naar bewoners die zich op dorps- of wijkniveau organiseren om hun eigen leefomgeving te verbeteren.

Samenwerking

Daarbij valt onder meer te denken aan dorps- en wijkraden, bewonersinitiatieven en wijkondernemingen. Het onderzoek richt zich op de samenwerking tussen deze bewonersgroepen en officiële instanties (zoals gemeenten, welzijnsorganisaties en woningcorporaties) en de samenwerking tussen bewonersgroepen onderling.

Enquête samenwerking bewonersgroepen

Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder bewonersgroepen over de samenwerking met officiële instanties en andere bewonersgroepen in de provincie Noord-Holland. De enquête bestaat uit 27 vragen en neemt ongeveer 15-20 minuten in beslag. Alle gegevens en resultaten van de deelnemers worden vertrouwelijk behandeld.

Klik voor de enquête: https://wur.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0MR7iHcejJh2AHr

Doel van het onderzoek

Bewonersgroepen kunnen elkaar ondersteunen door kennis en ervaringen uit te wisselen, om zo ideeën, wensen en doelen te realiseren. Deze uitwisseling van kennis en ervaringen blijkt in de praktijk soms lastig te organiseren. Het doel van dit onderzoek is dan ook een aanpak ontwikkelen waarmee bewonersgroepen zelf bovenlokaal initiatief kunnen ontwikkelen, mobiliseren en benutten.

Advies

Verder worden de resultaten gebruikt om advies uit te brengen aan de Provincie Noord-Holland, gemeenten en ondersteunende organisaties, zoals de Vereniging voor Kleine Kernen Noord-Holland en het Platform Dorpshuizen. Dit advies zal gaan over de manier waarop deze organisaties ondersteuning kunnen bieden aan bewonersgroepen. Het onderzoek wordt naar verwachting in oktober 2014 afgerond.

Vragen over het onderzoek?

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Albert Aalvanger van Wageningen University per telefoon (0317-483135) of via e-mail . (Bron: Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl