Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 19 juni 2014 Nederlands erfgoed beter beschermd door de nieuwe Erfgoedwet

rijksoverheid logo Bron: Rijksoverheid - Het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed is momenteel geregeld in verschillende specifieke regelingen en wetten. In het conceptvoorstel voor een nieuwe Erfgoedwet voegt minister Bussemaker alle wetten en regelingen samen en voegt er enkele beschermingsmaatregelen aan toe. Hiermee wordt de uitvoering van de wetten eenvoudiger en is ons cultuurbezit beter beschermd.

'Cultureel erfgoed is belangrijk voor het verhaal over de geschiedenis van Nederland. Maar het is ook een belangrijke inspiratiebron voor vernieuwing in vormgeving en ruimtelijke ontwikkeling en heeft een belangrijke economische waarde. Met ons cultureel erfgoed moeten we zorgvuldig omgaan', aldus minister Bussemaker.

Afstoten collecties

In het wetsvoorstel is een regeling voorgesteld voor een zorgvuldige besluitvorming over het afstoten van cultuurgoederen en collecties door overheden. Als provincies, gemeenten of het Rijk objecten willen verkopen, moeten zij eerst een deskundigheidsadvies hierover inwinnen. Een expertcommissie onderzoekt dan of het gaat om een object van bijzonder cultuurhistorisch belang of wetenschappelijke betekenis voor het Nederlands cultuurbezit. De eigenaar wordt zo gedwongen een zorgvuldige afweging te maken over de toekomst van het object.

Het wetsvoorstel regelt ook dat de minister van OCW verplicht is cultuurgoederen of collecties van hoge kwaliteit tot de rijkscollectie toe te voegen als de eigenaar niet langer is staat om het te beheren en deze wil schenken aan de Staat. Zo raken wij belangrijk cultuurbezit niet kwijt. Musea of andere partijen kunnen voortaan beschermd cultuurgoed kopen dat dreigt te verdwijnen naar het buitenland. Nu kan alleen de Staat dat doen.

Structurele bekostiging voor rijkscollectie

De zorg voor de rijkscollectie in nu privaatrechtelijk geregeld. Het wetsvoorstel regelt dat de financiering van het beheer van deze collectie structureel wordt geregeld. Rijksmusea krijgen voortaan een structurele bekostiging voor de rijkscollectie en vallen daarmee niet meer onder de vierjaarlijkse subsidievaststellingen. De publiekstaken van de musea vallen niet onder deze structurele bekostiging.

Voor archeologen betekent het wetsvoorstel dat het vergunningstelsel wordt vervangen door wettelijk geregelde certificering en meer zelfregulering. Ook scheepswrakken worden door de nieuwe wet beter beschermd.

Internetconsultatie

Na de verwerking van de adviezen van de Raad voor Cultuur, provincies (IPO) en gemeenten (VNG) start nu de internetconsultatie - www.internetconsultatie.nl/erfgoedwet, waarbij burgers en belanghebbenden gedurende 4 weken kunnen reageren op het wetsvoorstel

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl