Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 20 juni 2014 Ontwerp bestemmingsplan Oudeschild ter inzage

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Vanaf maandag 23 juni 2014 tot en met maandag 4 augustus 2014 ligt het ontwerp bestemmingsplan Oudeschild ter inzage. Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met het plan. Het college roept bewoners en andere belanghebbenden op om goed naar het plan te kijken. Iedereen kan schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Het voorontwerp bestemmingsplan Oudeschild heeft van 10 februari 2014 tot en met 24 maart 2014 ter inzage gelegen. Er zijn 9 vooroverlegreacties en 36 inspraakreacties ingediend. Deze zijn beantwoord in de Nota Vooroverleg en Inspraak en verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan Oudeschild. Het ontwerp bestemmingsplan is nu klaar voor ter visie legging. Het ontwerp plan wordt eveneens opgestuurd naar de vooroverlegpartners (onder andere de Provincie, Hoogheemraadschap en bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en de dorpscommissie Oudeschild.

In afwachting van de uitwerking van de Havenvisie is de horeca in de Haven specifiek bestemd en worden geen horecaclusters mogelijk gemaakt.

Dit betekent dat de horeca zich in de daarvoor aangewezen gebieden in de Haven zich nu niet verder kan ontwikkelen. Op dit punt wordt dus afgeweken van de Nota van Uitgangspunten komplannen.Qua inhoud en opzet van het bestemmingsplan is het plan vergelijkbaar met het nieuwe bestemmingsplan van De Koog en Oosterend, die reeds door de raad zijn vastgesteld. Op de website van de gemeente Texel www.texel.nl staat steeds recente informatie over de bestemmingsplannen

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl