Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 21 juli 2014 5,7 miljoen subsidie voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - In 2014 is ruim 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland. Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling vastgesteld waarmee het beschikbare budget verdeeld kan worden.

De provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en toegankelijk maken voor het publiek. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn. De “Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2014” is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland.

Grote behoefte

De provincie stelt sinds 2010 subsidies beschikbaar voor rijksmonumenten zonder woonfunctie. Er is een grote behoefte aan subsidie voor restauratieprojecten.

Dat blijkt uit de vele aanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De regeling stimuleert eigenaren van monumenten om het object in stand te houden en geeft een impuls aan de regionale economie, met name de bouwsector. De meeste subsidie wordt tot nu toe besteed aan reguliere restauraties, waarbij de bestaande publieksfunctie behouden blijft of wordt verruimd.

Subsidie aanvragen

De “Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2014” is opengesteld tussen 13 augustus 2014 en 17 september 2014. In die periode kunnen aanvragen worden ingediend.

Meeste rijksmonumenten

Noord-Holland heeft met ruim 14.000 rijksmonumenten de meeste rijksmonumenten van Nederland (Nederland telt ruim 50.000 rijksmonumenten). 70% van de rijksmonumenten in Noord-Holland heeft een woonfunctie en komt niet voor de subsidie in aanmerking. Voor deze objecten zijn wel fiscale regelingen en het Nationaal Restauratiefonds biedt laagrentedragende leningen.

Meer informatie is te vinden onder het digitaal loket van www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl